mego@px.psg.sk
  JANUÁR 2007
Archív starších správ po mesiacoch
Termínový kalendár
Linky na chess stránky
Archiv osobností
História otvorení
Šachová história
 
Liga družstiev ICCF
 
 
 
 

30/01 2007, 17:00 114.turnaj Velké ceny akademie "Canon Cup 2006/2007" (CZE)

Velmi srdečně zdravím a posílám konečný výsledek našeho tradičního turnaje " Velká cena akademie" Canon Cup 2006/2007, který se konal v sobotu v Karlíně dne 27.1. 2007. Hrálo celkem 21 šachistů z Česka a Slovenska (2), 11 posluchačů Šachové akademie Praha ( 1991-2007), z toho byla jedna velmistryně v korespondenčním šachu, WFM ing. Anna Rývová. Skončila na 12. místě a byla vyhodnocena jako nejlepší šachistka. Nejstarším hráčem byl Jan Kišari ( 80 let), který skončil celkově na 5. místě.  7 hráčů mělo mezinárodní ELO FIDE, průměr 2031, průměrné ELO národní celého turnaje bylo 1797, průměrná výkonnostní třída 1,38. Hlavním rozhodčím byl ing. Karel Vandas z Prahy. Hrálo se švýcarským systémem na 15 kol tempem 5 minut pro každého hráče. O pořadí na 2.-4. místě rozhodoval vylepšený Buch - Holz ( bez nejhoršího výsledku). Poprvé se prosadil specialista na bleskový šach ze Slovenska výkonem 12 bodů z 15 her. V průběžném pořadí po 5 odehraných turnajích z 10 je velmi vyrovnaný stav. Vede IM Josef Přibyl 395 před Vojtěchem Drábkem 390 a Zdenkem Pláškem 380 bodů. Konečný výsledek turnaje a průběžné pořadí je přiloženo v příloze.

Příští již 115. rapid ( 7 kol, tempem 2 x 15 minut)  turnaj se bude hrát opět v karlínském DDM, Karlínské spektrum, Karlínské náměstí číslo 7, Praha 8 - Karlín v sobotu dne 17.2. 2007 od 10 hodin. Za školní rok se hraje celkem 10 turnajů a střídavě se hraje bleskový turnaj a příští měsíc rapid turnaj. Ještě se bude hrát v těchto temínech. Hraje se vždy v sobotu od 10 hodin: 116. turnaj - blesk 3.3., 117.  rapid 7.4., 118.  blesk 5.5., 119. rapid 9.6. Po ukončení tohoto turnaje bude provedeno vyhodnocení a vyhlášení vítězů. V pátek předchozí den 16.2. 2007 od 14,30 - 20 hodin se koná již pátý seminář ( z osmi)  Šachové akademie Praha 2006/7. Je možné zahájit kdykoliv studium po zaplacení částky 300 Kč. Všechny přednášky jsou zcela nové a originální, každý posluchač obdrží podrobný Zpravodaj / scripta/. Na programu bude rozbor aktuálních partií z Wijk aan Zee 2007, první ligy družstev, extraligy, německé a rakouské Bundesligy, rozbor 2 věže proti dámě a věže s pěšcem proti dvěma figurám a od 16 - 18 velmi populární test hádání tahů podle anglického GM Kinga. (Josef Přibyl)

Konečné poradie v 114 turnaji po 15.kole:
1.Szaras Vojtech (2065 SVK) 12b 2.Melich Jindřich (2085 Praga Praha) 11b 3.Plášek Udeněk (2075 ČSP Praha) 11b 4.Novák Jindřich (2018 Praga Praha) 11b 5.Kišari Jan (1869 Brandýs n/L) 10,5b 6.Drábek Vojtěch (2033 Brandýs n/L) 10,5b 7.Zabránsky Jan (1815 Smíchov Praha) 10,5b 8.Lacina Filip (1993 Vyšehrad Praha) 8,5b 9.Králik Vladimír (1754 Příbram) 8,5b 10.Raček Pavel (1866 Holdia DP Praha) 8b .... 21 hráčov

Šachová akademie IM Josefa Přibyla: http://www.chessacademy.cz

Kompletné výsledky 114.turnaja a priebežné výsledky Velké ceny akademie Canon Cup 2006/07 si môžete pozrieť tu.

28/01 2007, 22:20 Tri otázky pre .... (SVK)

V mojej nepravidelnej rubrike "Tri otázky pre ....", budem dávať priestor funkcionárom nového Výkonného Výboru SŠZ a ďalším popredným funkcionárom na našom šachovom poli pre prezentáciu svojich myšlienok a zámerom v najbližšom volebnom období. Ako druhý dostáva priestor Gustáv Šturc, člen VV SŠZ a predseda odbornej komisie pre medzinárodné záležitosti, seniorov a ženy.

1.Môžete sa v krátkosti predstaviť na šachovom poli?
Temer vždy som bol viac funkcionár, ako hráč. Už vo svojich 15 rokov som bol kapitánom „D“ družstva Slovanu a od 18 rokov takmer nepretržite členom výboru a pomerne dlho som už predsedom, resp. Prezidentom šachového klubu ŠK Slovan. Šachy som začal hrať v Pionierskom dome, neskôr som sa stal členom DOZÁBu (Dopravné závody Bratislavy) – terajší Dopravný podnik. V roku 1957 prestúpila veľká skupina mládeže do Slovanu ÚNV (Ústredný národný výbor), dnešný ŠK Slovan. Členom tohto klubu budem v tomto roku už 50 rokov. Pre môj šachový rast mi veľa dali skupinové tréningy u pána Jána Šefca a absolvoval som dve letné sústredenia dorastencov v Klánoviciach.
V mladosti som hral šach pomerne dobre. V roku 1959 som sa stal majstrom Bratislavy dorastencov (vtedy jedna kategória do 18 rokov), skončil som 6. v silne obsadenom prebore Bratislavy (vyhral nebohý Mirza Bajcura). V roku 1963 som skončil 2. v silne obsadenom prebore Slovanu. Hrával som striedavo za A a B družstvo. Moja šachová kariera sa prakticky skončila v mojom 19. roku – dva roky vojenskej služby a následne diaľkové štúdium na Vysokej škole, neskôr manželka a tri deti. Od 18. roku som sa už šachovo nevzdelával a len som hral a od roku 1965 len súťaže družstiev. V poslednom období si občas zahrám aj na turnaji jednotlivcov. Šach ma baví i keď už dávno väčšinou som so svojou hrou nespokojný. Občas sa mi podarí zahrať dobrú partiu a to poteší. Šachu som obetoval veľa času, ale neľutujem to. Získal som veľa priateľov, zažil krásne chvíle za šachovnicou, ako i mimo nej v kruhu priateľov.

2.Ste členom VV a predsedom odbornej komisie pre medzinárodné záležitosti, seniorov a ženy, aké plány a predstavy máte do budúcnosti?
Som členom VV SŠZ a  ako si uviedol zastávam funkciu s týmto zložitým názvom. Plány v tejto funkcii by som zhrnul do nasledujúcich bodov:
a) Schváliť jasné pravidlá /kritériá/ pre nomináciu reprezentantov na jednotlivé podujatia. Definovať, na čo má právo majster Slovenska, resp. ďalší hráči a to ako v kategórii jednotlivcov, žien i seniorov. Rád by som bol, keby sa tieto kritéria dali už do propozícií majstrovstiev SR v tomto roku.
b) Pravidelne sme účastníkmi Olympiády. V medziobdobí sa konajú Majstrovstvá Európy družstiev. Podľa môjho názoru by bolo vhodné túto súťaž obsadzovať. Problém je vo financiách. Na rozdiel od Olympiád, tu federácie znášajú aj náklady na ubytovanie a stravovanie.
c) Stanoviť jasné pravidlá nominácie pre súťaže Mitropa Cup, ako i prípadné ďalšie súťaže. Tu by mala reprezentácia vychádzať (podľa môjho názoru) zo spojenia mladých nádejných hráčov a jedného skúseného reprezentanta.
d) Toto, čo teraz uvádzam je zrejme len môj sen. Medzi SŠZ a reprezentantmi by mala byť uzatvorená zmluva o právach a  povinnostiach oboch strán. Žiaľ, naráža to opäť na tie nešťastné financie. Pokiaľ nemôžeme reprezentantom nič sľúbiť, nemožno ich ani zaväzovať.

3.Môžete porovnať šachové diane v súčasnosti a za Vášho prezidentovania?
Tejto otázke, by som sa najradšej vyhol. Je to skôr na šachovej verejnosti aby to porovnávala. Jednoznačne však musím povedať, že súčasný prezident Karol Pekár to robí veľmi dobre. Škoda, že jeho práca bezprostredne nenadväzovala na moje funkčné obdobie. Podarilo sa mu dať do poriadku ekonomiku, evidenciu, vyrovnať platby na FIDE, VV má svoju koncepciu práce. Škoda, že časť svojej energie musí venovať na spory, ktoré vznikli za predchádzajúceho prezidenta s pracovníkmi sekretariátu.
Nasledujúce je možno už mimo rozsah otázky a týka sa všetkých šachistov. Žiadny prezident, ani VV nemôže však robiť zázraky a dosiahnuť také výsledky, aké by si želal, pri pasivite ostatného členstva. Šachový šport má oproti iným športom jednu veľkú výhodu a na druhej strane súčasne nevýhodu – a to, že šachista môže a väčšinou hrá do veľmi vysokého veku, často až do svojej smrti. V ostatných športoch hráč končí vo veku 30 až 35 výnimočne 40 rokov a pretože má svoj šport rád, dá sa na dráhu funkcionára, alebo trénera. Z tejto skutočnosti vyplýva, že šach má veľmi malú funkcionársku základňu. A musíme si uvedomiť, že čo neurobíme sami, nik za nás neurobí. Peniaze sami do zväzu a ani do klubov neprídu. Treba aby sa do tejto činnosti zapojilo čo najviac členov SŠZ. Ak budeme mať viac peňazí, môžeme viac rozdeliť : na mládež (súťaže, tréningová činnosť), na reprezentáciu, na súťaže družstiev, dotácie klubom atď. Ale, ako to vyzerá v skutočnosti v šachových kluboch? Väčšinou klub stojí na jednom, dvoch funkcionároch, nemá kto robiť kapitánov družstiev, kto robiť servis hráčom – postaviť a uložiť figúrky, uvariť kávu pri zápase, niekedy treba hráčov prosiť aby prišli hrať, hráč nepovažuje za povinnosť pred zápasom zavolať kapitánovi či príde, alebo nie, viesť matriku, vybrať členské a tak ďalej, a nie ešte zháňať sponzorov.
Čo možno urobiť ?: v prvom rade darovať 2% daní fyzických a najmä právnických osôb, zapojiť do tohto svojich príbuzných a známych. Zamerať sa na získanie sponzorov. Rozhodne napr. medzi šachistami sa nájde aspoň 5% šachistov, ktorí majú priamo, alebo cez známych vplyv na niektorú firmu alebo živnostníka, ktorí by mohli podporiť šachový šport. SŠZ môže pomôcť oficiálnym listom (žiadosťou o sponzorstvo, dať akciu resp. titul na ktorý možno prispieť), za predpokladu dohody o prerozdelení medzi šachový klub a SŠZ, resp. ak idú peniaze na SŠZ vyplatiť províziu sprostredkovateľovi.
Ďalším problémom, ktorý má trápi je publicita šachu v tlači, televízii a rozhlase. Je to vecou nie len funkcionárov, ale aj všetkých šachistov Ak náhodou sa v novinách neobjaví výsledok 5. futbalovej ligy v redakciách drnčia telefóny na športové redakcie i na šéfredaktora. Ak nie je výsledok šachovej extraligy, resp. I. a II. ligy sa nič nedeje. A stačilo by tak málo – pár telefonátov do redakcií. Nemáme ani v jedných novinách (celoslovenského charakteru) šachovú rubriku. Z mojich skúsenosti a prieskumu v čase môjho prezidentovania viem, že chyba je v šachistov. Noviny sú ochotné dať priestor, ale požadujú pravidelnosť a odmena nie je až tak finančne zaujímavá, že by sa šachisti bili o to aby mohli viesť rubriku. A bez publicity a reklamy sa ťažko zháňajú sponzori.

Slovenský šachový zväz: http://www.chess.sk

 
 

28/01 2007, 21:00 Štvrťfinále dorasteneckej ligy oblasť ZA+BB 2007 - propozície (SVK)

V termíne 2.2.2007 sa v CVČ Havranské 9 Banská Bystrica bude konať štvrťfinále dorasteneckej ligy pre oblasť ZA + BB. Turnaj sa bude hrať tempom 2x1 hodina. Do semifinále postupujú v zmysle súťažného poriadku prvé tri družstvá. Výsledky z kraja, a štvrťfinále sa započítavajú aj pre turnaje vo vyšších etapách.

Družstvá: ŠK Mladosť Žilina, ŠK Liptovský Mikuláš, ŠK Garde Detva, TJ Mladosť Janova Lehota, Junior B.Bystrica

Kompletné propozície štvťfinále dorasteneckej ligy oblasť ZA+BB 2007 Banská Bystrica si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

28/01 2007, 20:50 Majstrovstvá Slovenska mládeže v šachu 2007 - propozície (SVK)

Slovenský šachový zväz v spolupráci s Liptovským šachovým zväzom poriada v termíne 22.4.-27.4.2007 v Liptovskom Mikuláši Majstrovstvá Slovenska 2007 v kategóriách D10, D12, D14, D16, D18 a CH10, CH12, CH14, CH16, CH18. Uzavierka prihlášok do 15.3.2007.
Kompletné propozície MSR mládeže Liptovský Mikuláš 2007 si môžete pozrieť tu.

Slovenský šachový zväz v spolupráci s Centrom voľného času Spektrum Žilina a TJ Mladosť Žilina poriada 19.5.2007 v Žiline Majstrovstvá Slovenska v rapide 2007 v kategóriách chlapcov a dievčat do 8, 10, 12, 14, 16 a 20 rokov.
Kompletné propozície MSR mládeže v rapide v Žiline 2007 si môžete pozrieť tu.

Slovenský šachový zväz v spolupráci obcou Bijacovce, Stredným odborným účilišťom Bijacovce a ŠK Bijacovce poriada v termíne 12.5.2007 (zmena termínu) v Bijacovciach Majstrovstvá Slovenska družstiev starších žiakov. Hrať sa bude 7.kôl tempom 2x25 minút.
Kompletné propozície MSR družstiev starších žiakov Bijacovce 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

28/01 2007, 20:40 Veľká cena žiackých družstiev 2007 Liptovský Mikuláš (SVK)

V sobotu 27.1.2007 sa konal turnaj Veľkej ceny žiackých družstiev 2007. V turnaji, kde štartovalo 20 mládežníckych družstiev suverénne zvíťazila Dunajská Streda A pred CVČ Liptovský Mikuláš A a Sláviou Prešov. Na jednotlivých šachovniciach boli najúspešnejší Tamás Petényi, Vladimír Jacok, Réka Kántor a Matej Vlha.

Konečné poradie v turnaji po 7.kole:
1.Dunajská Streda A 24b 2.CVČ Liptovský Mikuláš A 20,5b 3.Slávia Prešov 19b 4.Caissa ČAdca A 17,5b 5.ŠK Garde Detva 16,5b 6.CVČ Liptovský Mikuláš B 16b 7.Gindura Pohorelá 15b 8.Caissa ČAdca B 15b 9.OSK Lisková 14,5b 10.Dunajská Streda B 14,5b .... 20 družstiev

Výsledky na ChessResults.com: http://chess-results.com/Tnr5445.aspx?lan=1

28/01 2007, 20:30 11.Bakovské dvojice 2007 (CZE)

V sobotu 27.1.2007 sa hral 11.ročník Memoriálu Josefa Kříže a Zdeňka Zdobiny. V turnaji na 7 kôl sa zúčastnilo 15 dvojíc a zvíťazila v ňom dvojica Jan Šuráň a Martin Řehořek zo ziskom 11b. Kompletné výsledky a fotogalériu si môžete pozrieť na stránke poriadajúceh ŠO Sokol Bakov nad Jizerou.

Konečné poradie v turnaji po 7.kole:
1.Šuráň Jan, Řehořek Martin (2338 Sokol Plzeň+Emerge MB) 11b 2.Jaček Martin, Vodička Vlastimil (2184 Emerge MB) 10,5b 3.Vltavský Vladimír, Vyhnálek Bohuslav (2199 Zikuda Turnov) 10,5b 4.Kopal Josef, Ďúran Tomáš (2230 Zikuda Turnov) 9b 5.Mudra Pavel, Záhorbenský Jaroslav (2146 Sokol Bakov) 8b 6.Kryšpín Libor, Kočí Václav (1948 TJ AŠ MB) 7,5b 7.Krbeček Václav, Lachman Václav (1911 Autoškoda+Emerge MB) 7,5b 8.Rigo Imrich, Lochman Václav (1884 Sokol Bakov) 7,5b 9.Garšic Petr, Krejčí Marcel (1576 Sokol Bakov) 7b 10.10 Vichnar David, Klain Václav (2062 Emerge MB) 6,5b .... 15 dvojíc

ŠO Sokol Bakov nad Jizerou: http://www.bakovnj.cz/tjsokol/sachy/index.htm Fotogaléria

       
   

28/01 2007, 20:10 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 13 (28.1.2007)
Aronian, Levon - Tiviakov, Sergei 1-0 43 E06 Catalan
Radjabov, Teimour - Topalov, Veselin 1/2 26 E08 Catalan
Kramnik, Vladimir - Van Wely, Loek 1-0 40 D46 Semi-Slav Defence
Anand, Viswanathan - Navara, David 1/2 27 C88 Ruy Lopez Closed
Svidler, Peter - Karjakin, Sergey 0-1 32 B90 Sicilian Najdorf Variation
Ponomariov, Ruslan - Motylev, Alexander 1/2 49 D47 Queens Gambit Meran
Carlsen, Magnus - Shirov, Alexei 1/2 60 C90 Ruy Lopez

Konečné poradie v turnaji "A" po 13.kole: 1. Aronian, Levon g ARM 2744 8.5; 2. Topalov, Veselin g BUL 2783 8.5; 3. Radjabov, Teimour g AZE 2729 8.5; 4. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 8.0; 5. Anand, Viswanathan g IND 2779 7.5; 6. Svidler, Peter g RUS 2728 7.0; 7. Navara, David g CZE 2719 6.5; 8. Karjakin, Sergey g UKR 2678 6.5; 9. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 6.0; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 5.0; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 5.0; 12. Van Wely, Loek g NED 2683 5.0; 13. Carlsen, Magnus g NOR 2690 4.5; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 4.5;

Navara (2719) - Ponomariov (2723) C07
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nd2 c5 4. Ngf3 Nf6 5. exd5 Nxd5 6. Nb3 Nd7 7. g3 Be7 8. dxc5 Nxc5 9. Bg2 O-O 10. O-O Qb6 11. c4 Nxb3 12. Qxb3 Qxb3 13. axb3 Nb4 14. Be3 a6 15. Bb6 Bd7 16. Ne5 Bc6 17. Rfd1 Bxg2 18. Kxg2 f6 19. Rd7 Rae8 20. Nf3 Rf7 21. Rxb7 Bf8 22. Rxf7 Kxf7 23. Ba5 Rb8 24. Bxb4 Rxb4 25. Rxa6
Rxb3 26. Ra7+ Kg6 27. Nd4 Rb6 28. Nb5 Rb8 29. Rd7 f5 30. f4 Kf6 31. b3 h6 32. Nd4 Ra8 33. Nc6 Ra2+ 34. Kf1 Kg6 35. b4 Rc2 36. c5 Kh5 37. Nd4 Rc1+ 38.Kf2 Bxc5 39. bxc5 Rxc5 40. Rxg7 Rd5 41. Ke3 e5 42. Nxf5 exf4+ 43. Ke4 1-0

Anand (2779) - Navara (2719) C88
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. h3 Bb7 9. d3 d6 10. a3 Qd7 11. Nbd2 Rfe8 12. c3 Bf8 13. Ba2 Nd8 14. Nf1 Ne6 15. Ng3 c5 16. d4 exd4 17. cxd4 d5 18. dxc5 dxe4 19. Nxe4 Qxd1 20. Nxf6+ gxf6 21. Rxd1 Rad8 22. Rxd8 Rxd8 23. b4 Rd1+ 24. Kh2 Bh6 25. Bb2 Bf4+ 26. g3 Rd3 27. gxf4 1/2-1/2

Konečné poradie v turnaji "B" po 13.kole: 1. Eljanov, Pavel g UKR 2675 9.0; 2. Sargissian, Gabriel g ARM 2658 8.0; 3. Bu Xiangzhi g CHN 2644 8.0; 4. Jakovenko, Dmitry g RUS 2691 8.0; 5. Vachier-Lagrave, Maxime g FRA 2573 8.0; 6. L'Ami, Erwin g NED 2594 7.5; 7. Stellwagen, Daniel g NED 2585 7.0; 8. Bologan, Viktor g MDA 2658 7.0; 9. Smeets, Jan g NED 2538 6.0; 10. Nijboer, Friso g NED 2638 5.5; 11. Atalik, Suat g TUR 2586 4.5; 12. Werle, Jan g NED 2566 4.5; 13. Kosintseva, Tatiana m RUS 2474 4.0; 14. Georgiev, Vladimir g MKD 2525 4.0;

Konečné poradie v turnaji "C" po 13.kole: 1. Krasenkow, Michal g POL 2651 10.5; 2. Nepomniachtchi, Ian m RUS 2587 10.0; 3. Berg, Emanuel g SWE 2586 8.0; 4. Negi, Parimarjan g IND 2538 7.5; 5. Hou Yifan wf CHN 2509 7.0; 6. Spoelman, Wouter m NED 2414 7.0; 7. Van der Wiel, John g NED 2511 6.0; 8. Bosboom, Manuel m NED 2375 6.0; 9. Van Haastert, Edwin m NED 2391 6.0; 10. Kosintseva, Nadezhda m RUS 2496 5.5; 11. Peng Zhaoqin g NED 2431 5.5; 12. Jonkman, Harmen g NED 2425 4.5; 13. Brynell, Stellan g SWE 2501 4.0; 14. Willemze, Thomas m NED 2393 3.5

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo, 8.kolo, 9.kolo, 10.kolo, 11.kolo, 12.kolo, 13.kolo, Po turnaji

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate: Online prenos Fotogaléria

28/01 2007, 20:00 Open Mariánske Lázně 2007 (CZE)

V rámci turnajov Czech Tour 2006/2007 je v termíne 19.1.-27.1.2007 na programe siedme, posledné podujatie tohto ročníka Czech Tour Open Mariánske Lázně. Na programe je GM turnaj, IM turnaj, Open turnaj a sprievodný rapid a bleskový turnaj.

Konečné poradie v turnaji v GM turnaji po 11.kole:
1.IM Hermansson Emil (SWE 2466) 7b 2.IM Womacka Mathias (GER 2448) 7b 3.IM Boros Denes (HUN 2502) 6,5b 4.GM Jansa Vlastimil (CZE 2488) 6b 5.GM Voloshin Leonid (CZE 2446) 6b 6.IM Shkapenko Pavel (RUS 2382) 6b 7.IM Pedersen Nicolai Vesterbaek (DEN 2466) 5b 8.IM Skytte Rasmus (DEN 2409) 5b 9.GM Meduna Eduard (CZE 2388) 5b 10.IM Klima Lukas (CZE 2407) 4,5b 11.IM Neuman Petr (CZE 2466) 4b 12.WGM Zawadzka Jolanta (POL 2350) 4b
Chess-Results.com:
http://schach.wienerzeitung.at/tnr5301.aspx?tnr=5301&art=1&lan=1

Konečné poradie v turnaji v IM turnaji po 11.kole:
1.FM Meinhardt Maximilian (GER 2369) 7,5b 2.Plischki Sebastian (GER 2381) 7,5b 3.IM Zemerov Vladimir (RUS 2346) 7b 4.Grandelius Nils (SWE 2162) 6b 5.FM Swiercz Dariusz (POL 2231) 6b 6.IM Weinzettl Ernst (AUT 2364) 5,5b .... 12 hráčov
Chess-Results.com:
http://schach.wienerzeitung.at/tnr5302.aspx?tnr=5302&art=1&lan=1

Oficiálna stránka turnaja: http://www.avekont.cz/marianky/default.htm

28/01 2007, 19:55 Šampionát Arménska 2007 Jerevan (ARM)

V termíne 16.1.-26.1.2007 sa v arménskom Jerevane hrá 67.mužský a 61.ženský šampionát krajiny. Podrobné informácie si môžete pozrieť na stránkach Arménskej šachovej federácie.

Konečné poradie po 11.kole muži:
1.Asrian Karen (ARM 2643) 7,5b 2.Kotanijan Tigran (ARM 2496) 7,5b 3.Petrosian Tigran (ARM 2584) 6,5b 4.Pashikian Arman (ARM 2503) 6,5b 5.Nalbandian Tigran (ARM 2523) 6,5b 6.Yegiazarian Arsen (ARM 2513) 6b .... 12 hráčov

Konečné poradie po 9.kole ženy:
1.S.Andriasian (ARM 2278) 7b 2.L.Agabekian (ARM 2211) 7b 3.L.Galojan (ARM 2286) 6b 4.N.Aginian (ARM 2297) 5,5b 5.N.Gasparian (ARM 2228) 4,5b .... 10 hráčiek

Oficiálna stránka turnaja: http://www.armchess.am/ Partie v pgn formate: Fotogaléria

28/01 2007, 19:50 78.Šampionát Nemecka 2007 Bad Konigshofen (GER)

V termíne 18.1.-28.1.2007 sa v nemeckom Bad Konigshofene koná 78.ročník šampionátu krajiny. V turnaji štartuje 40 hráčov pričom najvyššie nasadený je Arkadij Naiditsch (2663).

Hráči v turtaji TOP 10: 1.Naiditsch Arkadij GM TSV Bindlach Aktionär 2663 2.Graf Alexander GM SG Porz 2610 3.Gustafsson Jan GM Hamburger SK von 1830 2584 4.Luther Thomas GM SC Kreuzberg 2580 5.Prusikhin Michael GM TSV Bindlach Aktionär 2571 6.Baramidze David GM TSV Bindlach Aktionär 2551 7.Buhmann Rainer IM SC Hockenheim 2547 8.Meister Jakob IM SK Zehlendorf 2491 9.Tischbierek Raj GM SC Kreuzberg 2486 10.Henrichs Thomas IM SC Hansa Dortmund 2483 ....

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Naiditsch Arkadij (2663) 7b 2.Buhmann Rainer (2547) 7b 3.Gustafsson Jan (2584) 6b 4.Henrichs Thomas (2483) 6b 5.Luther Thomas (2580) 6b 6.Graf Alexander (2610) 5,5b 7.Baramidze David (2551) 5,5b 8.Prusikin Michael (2571) 5,5b 9.von Herman Ulf (2364) 5,5b 10.Beikert Gunther (2434) 5,5b .... 40 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.schachclub1957.de/ Partie v pgn formate: Online prenos


GM Arkadij Naiditsch (2663)

26/01 2007, 20:20 Šachový turnaj Košice - Sídlisko Ťahanovce 2007 - propozície (SVK)

CVČ Domino Košice a poslanci MZ Košice - Sídlisko Ťahanovce Vás pozývajú na Šachový turnaj miestneho zastupiteľstva Košice - Sídlisko Ťahanovce. Turnaj sa bude hrať v sobotu 3.2.2007, švajčiarským systémom na 7.kôl a tempom 2x20 minút. Turnaj je vypísaný v dvoch kategóriách dospelí a mládež. Propozície zaslal a na turnaj pozýva p.Imrich Jurčišin.

Kompletné propozície šachového turnaja v Košiciach - Sídlisko Ťahanovce 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.


Sídlisko Ťahanovce

26/01 2007, 20:10 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 11 (26.1.2007)
Aronian, Levon - Karjakin, Sergey 1-0 47 E05 Catalan
Svidler, Peter - Topalov, Veselin 1-0 48 B90 Sicilian Najdorf Variation
Kramnik, Vladimir - Radjabov, Teimour 1/2 28 E93 King's Indian Classical
Anand, Viswanathan - Shirov, Alexei 1/2 30 C43 Petroff's Defence
Ponomariov, Ruslan - Tiviakov, Sergei 1/2 27 B35 Sicilian Defence
Navara, David - Motylev, Alexander 1/2 42 D18 Slav Defence
Carlsen, Magnus - Van Wely, Loek * 77 B90 Sicilian Najdorf Variation

Priebežné poradie v turnaji A po 10.kole: 1. Topalov, Veselin g BUL 2783 7.5; 2. Radjabov, Teimour g AZE 2729 6.5; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 6.0; 4. Anand, Viswanathan g IND 2779 6.0; 5. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 6.0; 6. Svidler, Peter g RUS 2728 6.0; 7. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 5.0; 8. Karjakin, Sergey g UKR 2678 5.0; 9. Navara, David g CZE 2719 4.5; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 4.0; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 4.0; 12. Van Wely, Loek g NED 2683 3.5; 13. Carlsen, Magnus g NOR 2690 3.0; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 3.0

Navara (2719) - Motylev (2647) D18
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Nc3 Nf6 4. Nf3 dxc4 5. a4 Bf5 6. e3 e6 7. Bxc4 Bb4 8.Ne5 Nbd7 9. Nxd7 Qxd7 10. O-O O-O 11. f3 Rfd8 12. Qb3 Qe7 13. Rd1 Bg6 14.e4 e5 15. Ne2 exd4 16. Nxd4 Bc5 17. Be3 Bxe4 18. fxe4 Ng4 19. Kh1 Qxe4 20.Bxf7+ Kh8 21. Qe6 Qxe3 22. Qxg4 Bxd4 23. Ra3 Qe7 24. Qh5 Rd6 25. Rad3 c5 26. Bc4 Rh6 27. Qg4 Rf8 28. Rf3 Rhf6 29. Rxf6 Rxf6 30. b3 g6 31. h3 Kg7 32.Qe2 Qxe2 33. Bxe2 Re6 34. Bc4 Re7 35. g4 b6 36. Kg2 h5 37. gxh5 gxh5 38.Rf1 Kg6 39. Bd3+ Kg7 40. Kg3 Kh6 41. Rf5 Bc3 42. Bc4 Kg6 1/2-1/2

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo, 8.kolo, 9.kolo, 10.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate: Online prenos Fotogaléria

25/01 2007, 21:50 Šachová história jednou vetou

Theodor von Scheve (11.6.1851-19.4.1922), nemecký šachista, účastník mnohých medzinárodných turnajov v rokoch 1887-1911 v ktorých dosahoval často dobré výsledky. Medzi najlepšie patria 1888 Lipsko - 4.miesto, 1901 Monte Carlo - 3.miesto. Je autorom rozpravy o filozofii šachu "Der Geist des Schachspiel", ktorá vyšla v Berlíne 1919.

Niekoľko partií Teodora von Scheve si môžete pozrieť tu.

       
 
Dresden 1892
Stojaci: Heyde, Schmid, Blackburne, Noa, Hoffer, von Scheve, Walbrodt, Zwanzig
Sediaci: Loman, Schottländer, Winawer, Mason, Schallopp, von Bardeleben, Tarrasch, Mieses, Albin, Alapin
 
 

25/01 2007, 19:00 90.narodeniny Alexander Handl (SVK)

Sedemdesiat plodných rokov za šachovnicou.

V kruhu novozámockých šachistov nedávno oslávil významné životné jubileum  Alexander Handl – srdce novozámockého šachu, dlhoročný aktívny funkcionár, organizátor, tréner, rozhodca a výborný hráč.

Alexander Handl sa narodil 17. januára 1917 v Nových Zámkoch, k šachu sa dostal vo svojich učňovských rokoch. Od roku 1936 hrával v novozámockom šachovom klube Duras, kde sa zdokonaľoval v šachovom umení. Po Druhej svetovej vojne bol pri tom, keď sa obnovil organizovaný šachový život v Nových Zámkoch. Dlhé roky bol najsilnejším novozámockým šachistom. Patril k popredným hráčom novozámockého A-družstva, ktorému sa podarilo prebojovať do Slovenskej národnej ligy v sezónach 1969/70, 1972/73, 1973/74, 1977/78. Ešte aj neskôr v rokoch 1986/87, 1987/88, 1988/89 patril v SNL medzi hráčov základnej zostavy.

Alexander Handl šachovej hre zasvätil celý svoj život, no predovšetkým sa zameral na výchovu mládeže. V roku 1950 absolvoval v Prahe celoštátny kurz šachových inštruktorov, na ktorom prednášali renomovaní majstri. Odvtedy je aktívnym trénerom II. triedy. Vychoval viacero generácií novozámockých šachistov. Veľkú zásluhu má aj na organizovaní šachového života v Nových Zámkoch. V sedemdesiatych rokoch 20. storočia dlhé roky predsedoval Okresnému šachovému zväzu. Počas jeho účinkovania bolo v okrese Nové Zámky 636 registrovaných šachistov a okresnú súťaž hralo až 24 šachových družstiev! Pod tento nevídaný rozmach šachu sa podpísala jeho obetavá metodická a publicistická činnosť. Vykonával rôzne funkcie i v Krajskom šachovom zväze. Popritom stíhal byť aj prvotriednym (dnes už ústredným) rozhodcom.

Aj dnes, napriek svojmu vysokému veku srší životaschopnosťou, elánom a záujmom o šachovú hru. Aj v súčasnosti je aktívnym hráčom šachu v tretej lige. K 90. narodeninám mu želáme pevné zdravie a ešte mnoho radostných chvíľ za šachovnicou. (Mário Horváth)

Ďalšie informácie a fotografie je možné nájsť na internetovej stránke ŠK Bašta Nové Zámky: www.nzsk.szm.sk Foto: Archív autora článku

       

S narodeninovou tortou.
 
Pri výuke šachu v Centre voľného času v roku 1997
 

Alexander Handl na turnaji v Nitre v roku 1965

25/01 2007, 18:15 2.BŠŠ Cup + Mezinárodní šachové soustředení 2007 - propozície (CZE)

Beskydská šachová škola poriada v termíne 18.2.-24.2.2007 2.ročník turnaja BŠŠ Cup. Súčasťou podujatia bude i medzinárodné šachové sústredenie mládeže pod dohľadom trénerov veľmajstra Viacheslava Dydyschka (BLR), Sergeja Berezjuka, Pavla Benča, Stanislava Jasného a Táni Bogatkové. Celá akcia sa bude konať v hoteli Petra Bezruče v Malenovicích. Bližšie informácie o podujatí, ktorého propozície zaslal p.Antonín Surma si môžete pozrieť v priloženom súbore.

Beskydská šachová škola: http://www.chessfm.cz/

Kompletné propozície 2.BŠŠ Cup a medzinárodného sústredenia Malenovice 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

25/01 2007, 17:50 Open Gabčíkovo 2007 - propozície (SVK)

Krajský šachový zväz Trnava a TJ ŠK Gabčíkovo organizujú v termíne 16.6.-22.6.2007 12.ročník medzinárodného šachového turnaja Open Gabčíkovo 2007. Turnaj bude zároveň aj otvorenými Majstrovstvami Trnavského kraja na rok 2007 v súťažiach jednotlivcov. Hrať sa bude turnaj na 9.kôl švajčiarským systémom tempom 30 ťahov na 90 minút + 1 hodina na dohrávku. Výsledky budú započítané na elo listinu Fide. Oznámenie o konaní turnaja zaslal p.Jozef Puobiš.

Kompletné oznámenie k medzinárodnému turnaju Open Gabčíkovo 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.


Mesto Gabčíkovo

24/01 2007, 20:20 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 10 (24.1.2007)
Topalov, Veselin - Carlsen, Magnus 1-0 26 D38 QGD Ragozin
Radjabov, Teimour - Svidler, Peter 1/2 19 B41 Sicilian Paulsen
Karjakin, Sergey - Anand, Viswanathan 0-1 63 B90 Sicilian Najdorf Variation
Motylev, Alexander - Kramnik, Vladimir 1/2 17 C42 Petroff's Defence
Tiviakov, Sergei - Navara, David 1/2 18 C66 Ruy Lopez Berlin
Van Wely, Loek - Aronian, Levon 1/2 40 D38 QGD Ragozin
Shirov, Alexei - Ponomariov, Ruslan 1/2 47 B90 Sicilian Najdorf Variation

Priebežné poradie v turnaji po 10.kole turnaj A: 1. Topalov, Veselin g BUL 2783 7.5; 2. Radjabov, Teimour g AZE 2729 6.5; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 6.0; 4. Anand, Viswanathan g IND 2779 6.0; 5. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 6.0; 6. Svidler, Peter g RUS 2728 6.0; 7. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 5.0; 8. Karjakin, Sergey g UKR 2678 5.0; 9. Navara, David g CZE 2719 4.5; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 4.0; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 4.0; 12. Van Wely, Loek g NED 2683 3.5; 13. Carlsen, Magnus g NOR 2690 3.0; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 3.0

Tiviakov (2667) - Navara (2719) C66
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 Nf6 4. d3 d6 5. O-O Bd7 6. Re1 g6 7. Bxc6 Bxc6 8. c4 Bg7 9. Nc3 O-O 10. d4 exd4 11. Nxd4 Ng4 12. Qxg4 Bxd4 13. Bg5 Qd7 14. Qxd7 Bxd7 15. Nd5 Bc6 16. Bf6 Bxf6 17. Nxf6+ Kg7 18. Nd5 1/2-1/2

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo, 8.kolo, 9.kolo, 10.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate: Online prenos Fotogaléria

23/01 2007, 21:50 15.Primus na Gymnáziu Bučovice 2007 - propozície (CZE)

Klub šachistů TJ Bučovice s Gymnáziem Bučovice pořádají ve středu 28. března 2007 15.ročník šachového turnaje pro středoškoláky a juniory (nar. 1987 a ml.). Tradiční turnaj osvědčeným švýcarským systémem na 9 kol s časem 2x15 min. na partii je již několik let také otevřeným přeborem Jihomoravského kraje v rapid šachu pro dorostence a juniory. Na vítěze turnaje čeká opět osmidenní zájezd k moři od CK Tiptour Brno, loni jej vyhrál Tamás Peténey z Dunajské Stredy a na další v pořadí zajímavé věcné ceny. (Jan Gorčák)

Šachový klub TJ Bučovice: http://sachybucovice.euweb.cz

Kompletné propozície 15.ročníka šachového turnaja Primus Bučovice 2007 si môžete stiahnúť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.


Město Bučovice

Gymnázium Bučovice

23/01 2007, 21:30 2.kolo - Liga mládeže Spiša 2007 Spišský Hrhov (SVK)

Druhým kolom v Spišskom Hrhove pokračovala v sobotu 20.1.2007 Liga mládeže Spiša v zrýchlenom šachu jednotlivcov. Podujatie zorganizovala miestna ZŠ, ktorá nemá síce podporu žiadneho šachového oddielu, avšak má aktívne vedenie a podporu obce a ZRPŠ. Zmerať si sily na šachovnici prišlo 67 mladých šachistov, pričom v turnaji starších bojovalo 23 detí a v turnaji mladších 44 detí, ktoré odohrali 7 kôl.

Medzi staršími sa najviac darilo Martinovi Demkovi zo Spišského Bystrého, ktorý vyhral všetky svoje partie a zvíťazil pred A. Kopnickým zo Sloviniek 5,5 b., M. Turzákom, P. Petkom a R. Lackom po 5 b. (všetci Gelnica), D. Dzurňákom zo Sp. Hrhova 4,5 b. Medzi dievčatami najviac bodov získala P. Kovalová zo Sp. Vlach 4 b. a M. Bonková zo Sp. Hrhova 3,5 b. V turnaji mladších zvíťazil so 6 bodmi šachista LŠ Poprad - S. Slavkovský. Za ním nasledovali M. Cehuľa, S. Veštúr (obaja z Kežmarku), D. Pavluvčik (Bijacovce) s 5,5 bodmi. Medzi mladšími dievčatami boli najlepšie M. Kovalová (Sp. Vlachy) so 4 bodmi, H. Kopnická a S. Galovičová (obe CVČ Poprad) obe 3,5 b. Podujatie splnilo cieľ - prilákať za šachovnice mladú generáciu a umožniť jej konfrontovať i zlepšiť svoje šachové schopnosti. (Milan Turzák)

Najlepší v piatich vekových kategóriách boli odmenení vecnými cenami.

Nar. 1.9.1987-31.8.1991: 1.Demko Martin ŠK Spišské Bystré 2.Matiščík Oliver ZŠ Spišský Hrhov 3.Kopnický Jakub ŠK Slovinky
Nar. 1.9.1991-31.8.1993: 1.Kopnický Adam ŠK Slovinky 2.Turzák Milan Slovan CVČ Gelnica 3.Petko Peter Slovan CVČ Gelnica
Nar. 1.9.1993-31.8.1995: 1.Slavkovský Samuel LŠ Poprad 2.Cehula Matej CVČ Kežmarok 3.Pavluvčík Dušan ŠK Bijacovce
Nar. 1.9.1995-31.8.1997: 1.Veštúr Samuel CVČ Kežmarok 2.Valko Luboš ZŠ Sp. Vlachy 3.Slatkovský Dávid ZŠ Sp. Vlachy
Nar. 1.9.1997 a mladší: 1.Slatkovský Filip ZŠ Sp.Vlachy 2.Pohly Jakub Slovan CVČ Gelnica 3.Poláková Silvia CVČ Poprad

Liga mládeže Spiša bude mať ešte ďalšie 3 kolá (najbližšie 10.2.2007 v Spišských Vlachoch), ktoré rozhodnú o celkových víťazoch v jednotlivých kategóriách.

Ďalšie informácie na: http://www.gelnica.chess.sk/ligamladezespisa0607.htm Viac foto na: http://www.chess.sk

   
       
   

23/01 2007, 20:50 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 9 (23.1.2007)
Aronian, Levon - Topalov, Veselin 1/2 28 A29 English Four Knights
Svidler, Peter - Kramnik, Vladimir 1/2 21 C42 Petroff's Defence
Anand, Viswanathan - Van Wely, Loek 1-0 41 B97 Sicilian Najdorf
Ponomariov, Ruslan - Karjakin, Sergey 1-0 32 B90 Sicilian Najdorf Variation
Navara, David - Shirov, Alexei 0-1 34 A07 Barcza System
Tiviakov, Sergei - Motylev, Alexander 1/2 40 B10 Caro Kann
Carlsen, Magnus - Radjabov, Teimour 1/2 21 B32 Sicilian Labourdonnais

Priebežné poradie v turnaji po 9.kole: 1. Topalov, Veselin g BUL 2783 6.5; 2. Radjabov, Teimour g AZE 2729 6.0; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 5.5; 4. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 5.5; 5. Svidler, Peter g RUS 2728 5.5; 6. Anand, Viswanathan g IND 2779 5.0; 7. Karjakin, Sergey g UKR 2678 5.0; 8. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 4.5; 9. Navara, David g CZE 2719 4.0; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 3.5; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 3.5; 12. Carlsen, Magnus g NOR 2690 3.0; 13. Van Wely, Loek g NED 2683 3.0; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 2.5

Navara (2719) - Shirov (2715) A07
1. Nf3 Nf6 2. g3 d5 3. Bg2 c6 4. O-O Bg4 5. d3 Nbd7 6. Nbd2 e5 7. e4 dxe4 8. dxe4 Bc5 9. h3 Bh5 10. Qe1 O-O 11. a4 Ne8 12. Nh4 a5 13. Nb3 Bb6 14. Be3 Bxe3 15. Qxe3 Nc7 16. Nf5 Ne6 17. h4 Qc7 18. Bh3 Rfd8 19. Kh2 Nf6 20. f3 c5 21. Qc3 b6 22. Rad1 Rxd1 23. Rxd1 Nxe4 24. Qe3 Nf6 25. Re1 Rd8 26. g4 c4 27. Nxa5 e4+ 28. Kh1 Bg6 29. Ne7+ Qxe7 30. Nc6 Qc7 31. Nxd8 Qxd8 32. h5 Nd5 33. Qf2 e3 34. Qh2 Bxc2 0-1

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo, 8.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

22/01 2007, 19:50 Turnaj v rapid šachu Bobycentrum leden 2007 Brno (CZE)

V brnenskom Bobycentre sa 20.1.2007 hral už tradičný rapid turnaj. V turnaji štartovalo 42 hráčov a víťazstvo si odniesol Milan Smištík (2339) Bydo Zakřany zo ziskom 7 bodov. Na ďalších miestach sa umiestnili Petr Červený Duras Brno a Milan Kratochvíl z Lokomotivy Brno.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Smistik Milan (2339 Bydo Zakrany) 7b 2.Cerveny Petr (2274 Duras Brno) 7b 3.Kratochvil Milan (2086 Lokomotiva Brno) 7b 4.Cerveny Martin (2314 Duras Brno) 6,5b 5.Tajovsky Martin (2137 Slavia Hradec Kralove) 6b 6.Kratochvil Karel (2128 Lokomotiva Brno) 6b 7.Uhmann Jan (1870 Uni Brno) 6b 8.Zitny Petr (1841 VA Brno) 6b 9.Benes Miroslav (1968 Duras Brno) 6b 10.Karpilovsky Oleg (2280 Duras Brno) 5,5b .... 42 hráčov

Kompletné výsledky januárového rapid turnaja v šachu Bobycentrum 2007 si môžete pozrieť tu.

Lokomotiva Brno: http://www.tenzor.cz/SKLokoBrno/

 

21/01 2007, 20:50 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 8 (21.1.2007)
Topalov, Veselin - Anand, Viswanathan 1-0 35 E15 Queens Indian
Radjabov, Teimour - Aronian, Levon 0-1 65 D38 QGD Ragozin
Kramnik, Vladimir - Carlsen, Magnus 1/2 28 E04 Catalan
Motylev, Alexander - Svidler, Peter 0-1 28 D70 Gruenfeld Defence
Van Wely, Loek - Ponomariov, Ruslan 1/2 57 D56 Queens Gambit Lasker's Defence
Shirov, Alexei - Tiviakov, Sergei 1/2 32 B37 Sicilian Maroczy Bind
Karjakin, Sergey - Navara, David 1-0 52 C88 Ruy Lopez Closed

Priebežné poradie v turnaji A po 8.kole: 1. Topalov, Veselin g BUL 2783 6.0; 2. Radjabov, Teimour g AZE 2729 5.5; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 5.0; 4. Karjakin, Sergey g UKR 2678 5.0; 5. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 5.0; 6. Svidler, Peter g RUS 2728 5.0; 7. Anand, Viswanathan g IND 2779 4.0; 8. Navara, David g CZE 2719 4.0; 9. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 3.5; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 3.0; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 3.0; 12. Van Wely, Loek g NED 2683 3.0; 13. Carlsen, Magnus g NOR 2690 2.5; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 1.5

7.kolo Karjakin (2678) - Navara (2719) C88
1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6 4. Ba4 Nf6 5. O-O Be7 6. Re1 b5 7. Bb3 O-O 8. h3 Bb7 9. d3 d6 10. a3 Nd7 11. Nc3 Nd4 12. Nxd4 exd4 13. Ne2 c5 14. Ba2 Rc8 15. Nf4 Kh8 16. b4 Nb6 17. Ne2 Qd7 18. Bf4 f5 19. f3 fxe4 20. fxe4 cxb4 21. axb4 d5 22. e5 Bxb4 23. Bd2 Bc5 24. Kh1 Nc4 25. Bf4 Ne3 26. Bxe3 dxe3 27. d4 Be7 28. Qd3 Bh4 29. Qxe3 Bxe1 30. Rxe1 Qf5 31. Kg1 Qe4 32. Qg3 Qg6 33. Qe3 Qe4 34. Qg3 Rc6 35. Bb1 Rg6 36. c3 Rxg3 37. Bxe4 Re3 38. Bf3 Kg8 39. Kf2 Rd3 40. Rb1 Bc6 41. Ra1 b4 42. Rxa6 Be8 43. Ke1 bxc3 44. Bxd5+ Kh8 45. Ra3 Ba4 46. Rxa4 c2 47. Bf3 Rd1+ 48. Kf2 Rc8 49. Bc6 c1=Q 50. Nxc1 Rxc1 51. d5 Kg8 52. e6 R1xc6 53. dxc6 Kf8 54. Rf4+ Ke8 55. Rf7 g6 56. c7 1-0

6.kolo Navara (2719) - Van Wely (2683) B90
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. Nxd4 Nf6 5. Nc3 a6 6. h3 g6 7. g4 Bg7 8. Bg2 h5 9. g5 Nfd7 10. Be3 Nc6 11. Qd2 O-O 12. O-O-O Nde5 13. b3 Qa5 14. f4 Nxd4 15. Bxd4 Nc6 16. Bxg7 Kxg7 17. Kb2 Be6 18. Rhf1 Rac8 19. Qe3 Nb4 20. Rf2 Qc5 21. Qxc5 Rxc5 22. Na4 Rc7 23. f5 b5 24. Nc3 Rfc8 25. fxe6 Rxc3 26. Rdd2 R3c7 27. e5 fxe6 28. exd6 exd6 29. a3 Nd5 30. Bxd5 exd5 31. Rxd5 Rc6 32. Rfd2 Rd8 33. h4 Rd7 34. R5d3 a5 35. Rd5 Rb6 36. R2d4 a4 37. Rb4 Rdb7 38. Rbd4 Re7 39. Rxd6 Rxd6 40. Rxd6 Re4 41. Rb6 Rxh4 42. Rxb5 Rg4 43. bxa4 h4 44. a5 h3 45. Rb7+ Kg8 46. Rb3 Rxg5 47. Rxh3 Rxa5 48. c4 Kf7 49. Kb3 g5 50. Kb4 g4 51. Rg3 Rg5 52. c5 Ke6 53. Kb5 Ke5 54. Kb6 Kf4 55. Rg1 Rg8 56. c6 Rb8+ 57. Kc5 Rb3 58. a4 Rc3+ 59. Kb5 g3 60. a5 Rc2 61. a6 Rb2+ 62. Kc5 Rc2+ 63. Kb6 Rb2+ 64. Kc7 Ra2 65. Kb7 Rb2+ 66. Kc8 Ra2 67. c7 Ke4 1-0

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo, 7.kolo, 8.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

20/01 2007, 17:10 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

Kolo 6 (19.1.2007)
Radjabov, Teimour - Ponomariov, Ruslan 1/2 17 E15 Queens Indian
Kramnik, Vladimir - Anand, Viswanathan 1-0 53 E05 Catalan
Topalov, Veselin - Navara, David 1/2 56 E20 Nimzo Indian
Karjakin, Sergey - Shirov, Alexei 1-0 41 B33 Sicilian Sveshnikov
Svidler, Peter - Aronian, Levon 1/2 32 C88 Ruy Lopez Closed
Motylev, Alexander - Carlsen, Magnus 1/2 44 C48 Four Knights Rubinstein
Van Wely, Loek - Tiviakov, Sergei 1/2 22 A29 English Four Knights

Priebežné poradie po 6.kole skupina A: 1. Radjabov, Teimour g AZE 2729 5.0; 2. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 4.0; 3. Topalov, Veselin g BUL 2783 4.0; 4. Aronian, Levon g ARM 2744 3.5; 5. Anand, Viswanathan g IND 2779 3.5; 6. Karjakin, Sergey g UKR 2678 3.5; 7. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 3.0; 8. Navara, David g CZE 2719 3.0; 9. Svidler, Peter g RUS 2728 3.0; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 2.5; 11. Van Wely, Loek g NED 2683 2.5; 12. Tiviakov, Sergei g NED 2667 2.0; 13. Carlsen, Magnus g NOR 2690 2.0; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 0.5

Topalov (2783) - Navara (2719) E20
1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. d4 cxd4 4. Nxd4 e6 5. g3 Bb4+ 6. Nc3 Ne4 7. Qd3 Bxc3+ 8. bxc3 Nc5 9. Qf3 d6 10. Bg2 Nbd7 11. O-O Ne5 12. Qf4 Bd7 13. Nb5 Bxb5 14. cxb5 O-O 15. Rd1 Rc8 16. Qd4 Qc7 17. f4 Ng4 18. c4 f5 19. h3 Nf6 20. Bb2 Nce4 21. Qe3 Qxc4 22. Bxf6 gxf6 23. Bxe4 fxe4 24. Rxd6 Qxb5 25. Rad1 Rc6 26. Kf2 Qb6 27. Qxb6 axb6 28. Rxc6 bxc6 29. Rd6 Kf7 30. Rxc6 h5 31. Rxb6 Ra8 32. Rb4 Rxa2 33. Rxe4 Ra3 34. Re3 Ra4 35. Kf3 f5 36. Rb3 Kf6 37. Rb8 Ra3+ 38. e3 Kg7 39. Re8 Ra6 40. Rc8 Ra4 41. Rc6 Kf6 42. Rb6 Kf7 43. Rb8 Kg7 44. h4 Ra3 45. Re8 Ra6 46. Re7+ Kg6 47. e4 Kf6 48. Rh7 fxe4+ 49. Kxe4 Ra3 50. Rh6+ Kf7 51. Rxh5 Rxg3 52. Rh6 Rh3 53. h5 Kg7 54. Rg6+ Kf7 55. Rg5 Kf6 56. Rg6+ 1/2-1/2

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo, 5.kolo, 6.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

18/01 2007, 19:15 Šachový turnaj o pohár starostu obce Čebovce 2007 - propozície (SVK)

Šachový klub Čebovce a Obecný úrad Čebovce usporiadajú dňa 24.2.2007 "Šachový turnaj o pohár starostu obce Čebovce 2007". Turnaj je otvorený pre registrovaných aj rekreačných hráčov a zároveň je Majstrovstvami okresu Veľký Krtíš v rapid šachu. Hrať sa bude švajčiarským systémom na 9.kôl tempom 2x15 minút. Propozície zaslal a na turnaj pozýva p.Róbert Jakab.

Doterajší víťazi: 2003-Jozef Babolčai Čebovce, 2004-Ján Murín Hriňová, 2005-Gábor Gál Balassagyarmat, 2006-András Egyed Salgótarián.

Kompletné propozície Šachového turnaja o pohár starostu obce Čebovce 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

18/01 2007, 19:00 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou.

V piatom kole prehral David Navara s vedúcim Teymourom Radjabovom a v turnaji utrpel prvú prehru. I napriek prehre Davida Navaru bolo skvelým zážitkom sledovať online jeho výkon na šachovnici. Bola to veľmi zaujímava a napínava partia.

Kolo 5 (18.1.2007)
Sergey Karjakin (2678) - Alexander Motylev (2647) : 1/2 (21 ťahov)
Alexey Shirov (2715) - Loek van Wely (2683) : 0-1 (40 ťahov)
Sergey Tiviakov (2667) - Veselin Topalov (2783) : 1/2 (51 ťahov)
David Navara (2719) - Teymour Radjabov (2729) : 0-1 (34 ťahov)
Ruslan Ponomariov (2723) - Vladimir Kramnik (2766) : 1-1/2 (19 ťahov)
Viswanathan Anand (2779) - Peter Svidler (2728) : 1-0 (21 ťahov)
Levon Aronian (2744) - Magnus Carlsen (2690) : 1/2 (20 ťahov)

Navara (2719) - Radjabov (2729) E61
1. d4 Nf6 2. Nf3 g6 3. c4 Bg7 4. Nc3 O-O 5. Bg5 c5 6. d5 b5 7. Nxb5 Ne4 8. Bc1 a6 9. Na3 Qa5+ 10. Nd2 e6 11. g3 exd5 12. Bg2 Nxd2 13. Bxd2 Qd8 14. cxd5 a5 15. Bc3 d6 16. O-O Ba6 17. Qd2 Bxc3 18. bxc3 Nd7 19. Rab1 f5 20. Nb5 Ne5 21. e4 Nc4 22. Qc1 a4 23. exf5 Qd7 24. fxg6 Bxb5 25. Qg5 Ne5 26. gxh7+ Kh8 27. Rfe1 Bd3 28. Rb6 Rae8 29. Re3 Nc4 30. Rxd3 Re1+ 31. Bf1 Qh3 32. Qg8+ Rxg8 33. hxg8=Q+ Kxg8 34. Rb8+ Kg7 0-1

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

18/01 2007, 18:45 Praha Open 2007 (CZE)

V rámci turnajov Czech Tour 2006/2007 je v termíne 11.1.-18.1.2007 na programe už šieste podujatie šiestého ročníka tejto série. Séria pokračuje v termíne 19.1.-27.1.2007 posledným turnajom tohto ročníka Mariánske Lázně Open.

Hrači v turnaji A TOP 10: 1.MAREK VOKAC (CZE GM 2507) 2.NIKOLAY NINOV (BUL IM 2486) 3.VIESURS MEIJERS (LAT GM 2465) 4.MIKULAS MANIK (SVK GM 2454) 5.DIMITAR MARHOLEV (BUL IM 2427) 6.RADOSLAV DOLEZAL (CZE M 2422) 7.LUKAS KLIMA (CZE IM 2422) 8.EDUARD MEDUNA (CZE GM 2400) 9.JOSEF PRIBYL (CZE IM 2400) 10.VLADIMIR PETRIENKO (RUS IM 2394)

Konečné poradie v turnaji "A" po 9.kole:
1.IM Ninov Nikolai (BUL 2506) 7,5b 2.Dolezal Radoslav (CZE 2422) 7b 3.GM Meijers Viesturs (LAT 2453) 7b 4.GM Meduna Eduard (CZE 2436) 6,5b 5.FM Chudinovskikh Alexander (RUS 2359) 6,5b 6.GM Manik Mikulas (SVK 2463) 6,5b 7.GM Vokac Marek (CZE 2506) 6,5b 8.IM Marholev Dimitar (BUL 2345) 6,5b 9.Baryshpolets Andrey (UKR 2264) 6,5b 10.IM Weinzetl Ernst (AUT 2364) 6,5b .... 134 hráčov

Konečné poradie v turnaji "B" po 9.kole:
1.Lampir Tomas (CZE 2029) 7,5b 2.Lacina Filip (CZE 1993) 7b 3.Ziabari Morteza (GER 1880) 7b 4.Snorek Milan (CZE 2117) 6,5b 5.Jeute Peter (GER 1885) 6,5b 6.Stric Dusan (SVK 2105) 6,5b 7.Singliar Anton (SVK 2156) 6b 8.Vavrousek Petr (CZE 1888) 6b 9.Briza Milos (CZE 2009) 6b 10.Plesnik Miroslav (CZE 1967) 6b .... 63 hráčov

Konečné poradie v sprievodnom rapid turnaji po 7.kole:
1.Baryshpolets Andrey (UKR 2264) 6,5b 2.GM Manik Mikulas (SVK 2463) 3.FM Strzemiecki Zbigniew (POL 2310) 5,5b 4.IM Jirka Jiri (CZE 2366) 5,5b 5.IM Zemerov Vladimir (RUS 2346) 5b 6.Joukl Zdenek (CZE 2132) 5b 7.Tochacek Michal (CZE 2163) 5b 8.Zabransky Jan (CZE 1815) 5b 9.Reznicek Marcel (CZE 2139) 4,5b 10.Gurack Daniel (GER 2185) 4,5b .... 48 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.czechtour.net/praha/index.php Partie v pgn formáte:

18/01 2007, 20:10 Ostravský koník 2007 - propozície (CZE)

Festival potrvá celkem 9 dnů - od soboty 28.04.2007 do neděle 06.05.2007 a zúčastní se jej cca 300 šachistů. Hlavní program šachového festivalu zahrnuje velmistrovský superturnaj a dva otevřené turnaje, které proběhnou v Domě kultury města Ostravy (DKMO).

Do velmistrovského superturnaje byly pozvány skutečné špičky českého, slovenského a polského šachu: GM Krasenkow (2651), GM Movsesian (2637), GM Hráček (2619), GM Láznička (2593) a tento turnaj se stane nejsilněji obsazeným turnajem v historii České republiky. Partie velmistrů budou online přenášeny na Internetu a zároveň i živě komentovány ostravským mezinárodním mistrem Klímou v přísálí DKMO.

V daném termínu proběhnou i 4 doplňkové turnaje (turnaj v bleskovém šachu a v holanďanech, turnaj ve zrychleném šachu pro žáky ZŠ a SŠ a řešitelská soutěž) a řada propagačních akcí: simultánka a hra naslepo mezinárodního mistra Klímy na Jiráskově náměstí v centru Ostravy, návštěva velmistrů v krajských tréninkových centrech mládeže... (Marek Jelínek)

Oficiálna stránka podujatia: http://www.ostravskykonik.cz Propozície si môžete stiahnúť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

 

17/01 2007, 16:45 Športový tábor so zameraním na šach 2007 Růžená (CZE)

OTS Benešov poriada v letnom termíne 11.8.-18.8.2006 v RS Růžená (Milevsko) "Športovní tábor se zaměřením na šachy". Bližšie informácie k objektu, kde sa bude konať športový tábor si môžete pozrieť na http://www.tabory.cz/ruzena.html. Pozvánku na športový tábor zaslal p.Oldřich Sládek.

Prihlášku a bližšie informácie o pripravovanom podujatí si môžete pozrieť tu.

 

17/01 2007, 15:30 Akcie Panda Rychnov nad Kněžnou 2007 (CZE)

Bleskový turnaj v Rychnově
Otevřený oddílový přebor v šachové bleskové hře v Rychnově se uskutečnil ve čtvrtek 11. ledna. Vyhrál ho Jiří Daniel před Adamem Ježkem a Vítězslavem Chmelařem. Mezi žáky do 15 let byl nejlepší Adam ježek před Pavlem Horníčkem a Tomášem Zahradníkem. Soutěž mladších žáků vyhrál Radek Ševčík před Michalem Jirešem a Danielem Kožíškem. Celkem startovalo 22 hráčů. Druhý bleskový turnaj se hraje ve čtvrtek 18. ledna v 17 - 19,30 hodin.

Přebor Rychnovska
Následující čtvrtky se budeme scházet ve stejném čase a bude v naší klubovně odstartována vedlejší skupina okresního přeboru jednotlivců s možností uhrát si nové ELO. Přebor bude přístupný všem hráčům bez rozdílu výkonnosti, podmínkou bude alespoň III. VT, tempo bude 2x60 minut, systém bude určen po přihláškách na 7-9 kol. Mohou se účastnit i hráči hlavní skupiny Okresního přeboru a hráči z jiných oddílů. Přihlášky do turnaje nejpozději 2. 2. 2007 (čtvrtek do 17 hodin). Uvítáme rádi hráče z Vamberka, Doudleb, Žamberka, Kunvaldu, Rokytnice, Dobrušky, Javornice, Kostelce a dalších oddílů.

Hrajeme pravidelně ve čtvrtek od 17 do 19 hodin, začínáme 2. 2., končíme v dubnu, startovné 100 Kč , při řádném dohrání turnaje vrací 50 Kč, zbytek tvoří cenový fond. Hraje se podle pravidel FIDE a soutěžního řádu.  Ceny: minimálně 300-200-100 Kč, nejlepší žák nar.1992 a mladší 150 Kč, nejlepší žák 1997 a mladší 150 Kč. Nejlepší hráč nad 60 let 150 Kč. Cenový fond celkem 1050 Kč. Při nedohrání turnaje některým z účastníků se cenový fond zvyšuje!  Turnaj hledá i sponzory! Hraje se ve Společenském centru, klubovna Pandy, přezutí nutné. Jiří Daniel

Šachová škola Panda Rychnov nad Kněžnou: http://www.isare.net/panda/

17/01 2007, 15:00 Open Mladosť 2006 Žilina (SVK)

Dlhodobá súťaž ktorú poriada šachový oddiel TJ Mladosť Žilina sa 12.01.2007 dostala do 7.kola. Do turnaja sa zapojilo zatiaľ 47 šachistov a siedme kolo je na programe 26.1.2007. Kompletné propozície a priebeh turnaja môžete sledovať na stránkach poriadajúceho oddielu.

Priebežné poradie v turnaji po 7.kole:
1.Vyparina Matej (2314 TJ Mladosť Žilina) 6b 2.Bakalár Ján (2153 TJ Inbest Dunajov) 5b 3.Zvarík Martin (2312 TJ Mladosť Žilina) 4,5b 4.Prieložný Eduard (1797 TJ Mladosť Žilina) 4b 5.Ostrochovský Anton (1861 TZOB Bytča) 4b 6.Piroha Miroslav (1920 ŠO Centrál Žilina) 4b 7.Liščák Tibor (2040 ŠK DMS Žilina) 4b 8.Ďurian Jozef (1624 TJ SLovan Rajecké Teplice) 3,5b 9.Gomola Miroslav (1602 TJ Mladosť Žilina) 3b 10.Goga Peter (1728 TJ Mladosť Žilina) 3b .... 45 hráčov

Šachový oddiel TJ Mladosť Žilina: http://www.mladost.sk/

17/01 2007, 9:00 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou. V treťom kole remizoval David Navara z rusom Svidlerom a vo štvrtok z Vladimírom Kramnikom. Zaujímavý zápas nás čaká v piatom kole, keď sa David Navara stretnete vo štvrtok, po dni volna, s vedúcim a výborne hrajúcim Teimourom Radjabovom.

Kolo 4 (17.1.2007)
Topalov, Veselin - Shirov, Alexei 1-0 41 D89 Gruenfeld Alekhine
Svidler, Peter - Ponomariov, Ruslan 1/2 30 B90 Sicilian Najdorf Variation
Kramnik, Vladimir - Navara, David 1/2 63 A34 English Symmetrical
Motylev, Alexander - Aronian, Levon 1/2 22 C87 Ruy Lopez
Carlsen, Magnus - Anand, Viswanathan 1/2 20 B90 Sicilian Najdorf Variation
Van Wely, Loek - Karjakin, Sergey 1/2 37 E20 Nimzo Indian
Radjabov, Teimour - Tiviakov, Sergei 1-0 75 B35 Sicilian Defence

Priebežné poradie v turnaji "A" po 4.kole: 1. Radjabov, Teimour g AZE 2729 3.5; 2. Topalov, Veselin g BUL 2783 3.0; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 2.5; 4. Navara, David g CZE 2719 2.5; 5. Anand, Viswanathan g IND 2779 2.5; 6. Svidler, Peter g RUS 2728 2.5; 7. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 2.5; 8. Karjakin, Sergey g UKR 2678 2.0; 9. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 2.0; 10. Motylev, Alexander g RUS 2647 1.5; 11. Tiviakov, Sergei g NED 2667 1.0; 12. Carlsen, Magnus g NOR 2690 1.0; 13. Van Wely, Loek g NED 2683 1.0; 14. Shirov, Alexei g ESP 2715 0.5

3.kolo: Navara (2719) - Svidler (2728) A16
1. Nf3 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. Qa4+ Bd7 5. Qb3 dxc4 6. Qxc4 a6 7. d4 b5 8. Qb3 Nc6 9. Bg5 Be6 10. Qd1 Bg7 11. e3 O-O 12. Be2 Nd5 13. Ne4 h6 14. Bh4 f5 15. Nc5 Qd6 16. O-O Bf7 17. Nb7 Qd7 18. Bg3 g5 19. a4 f4 20. exf4 gxf4
21. Bh4 Ndb4 22. axb5 axb5 23. Rxa8 Rxa8 24. Bxb5 Qd5 25. Be2 Rb8 26. Nc5 Nxd4 27. Nxd4 Qxc5 1/2-1/2

4.kolo: Kramnik (2766) - Navara (2719) A34
1. Nf3 Nf6 2. c4 c5 3. g3 Nc6 4. Nc3 d5 5. d4 cxd4 6. Nxd4 dxc4 7. Nxc6 Qxd1+ 8. Nxd1 bxc6 9. Bg2 Nd5 10. Ne3 e6 11. Nxc4 Ba6 12. Na5 Rc8 13. Bd2 Be7 14. Rc1 c5 15. b3 O-O 16. O-O Rfd8 17. Bf3 Kf8 18. Rfd1 Ke8 19. Be1 Rd7 20. e3 Bf6 21. Nc4 Ke7 22. Ba5 Bb5 23. Be2 Nb4 24. Nd6 Rxd6 25. Bxb5 Nxa2 26. Rxd6 Nxc1 27. Rd7+ Kf8 28. Rxa7 Bd8 29. Bc4 Rb8 30. Bxd8 Rxd8 31. Ra1 Rd1+ 32. Kg2 g5 33. Kf3 h5 34. h3 Ke7 35. Ra5 f5 36. Rxc5 g4+ 37. hxg4 hxg4+ 38. Kf4 Kf6 39. e4 Rd4 40. Ke3 Rxe4+ 41. Kd2 Na2 42. Rb5 f4 43. Ra5 Nb4 44. Ra4 fxg3 45. fxg3 Nc6 46. Bb5 Nb4 47. Bc4 Nc6 48. Bb5 Nb4 49. Bc6 Rd4+ 50. Kc3 Rd6 51. Rxb4 Rxc6+ 52. Rc4 Rd6 53. b4 e5 54. b5 Kf5 55. Rb4 e4 56. Rd4 Rh6 57. Rd1 e3 58. Kd3 e2 59. Rb1 Rh2 60. Kd4 Rf2 61. Re1 Rg2 62. b6 Rxg3 63. Rxe2 1/2-1/2

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo, 2.kolo, 3.kolo, 4.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

14/01 2007, 21:10 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa koná v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou. V druhom kole český veľmajster porazil Magnusa Carlsena (2690) z Nórska a po druhom kole je na priebežnom druhom mieste.

Kolo 2 (14.1.2007)
Aronian, Levon - Ponomariov, Ruslan 1-0 39 E32 Nimzo Indian 4.Qc2
Kramnik, Vladimir - Shirov, Alexei 1-0 34 A16 English Opening
Svidler, Peter - Tiviakov, Sergei 1-0 65 B01 Centre Counter
Radjabov, Teimour - Karjakin, Sergey 1/2 78 E15 Queens Indian
Topalov, Veselin - Van Wely, Loek 1-0 35 B90 Sicilian Najdorf Variation
Motylev, Alexander - Anand, Viswanathan 0-1 31 B97 Sicilian Najdorf
Carlsen, Magnus - Navara, David 0-1 50 D87 Gruenfeld Botvinnik

Priebežné poradie po 2.kole skupina "A": 1. Aronian, Levon g ARM 2744 1.5; 2. Navara, David g CZE 2719 1.5; 3. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 1.5; 4. Anand, Viswanathan g IND 2779 1.5; 5. Svidler, Peter g RUS 2728 1.5; 6. Radjabov, Teimour g AZE 2729 1.5; 7. Topalov, Veselin g BUL 2783 1.5; 8. Karjakin, Sergey g UKR 2678 1.0; 9. Motylev, Alexander g RUS 2647 0.5; 10. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 0.5; 11. Shirov, Alexei g ESP 2715 0.5; 12. Carlsen, Magnus g NOR 2690 0.5; 13. Tiviakov, Sergei g NED 2667 0.5; 14. Van Wely, Loek g NED 2683 0.0

Carlsen (2690) - Navara (2719) D87
1. d4 Nf6 2. c4 g6 3. Nc3 d5 4. cxd5 Nxd5 5. e4 Nxc3 6. bxc3 Bg7 7. Bc4 c5 8. Ne2 Nc6 9. Be3 O-O 10. O-O Bd7 11. Rb1 Qc7 12. Bf4 Qc8 13. d5 Na5 14. Bd3 e5 15. Bg3 f5 16. f4 fxe4 17. Bxe4 Nc4 18. Qd3 Nd6 19. fxe5 Nxe4 20.Qxe4 Bf5 21. Qc4 Bxb1 22. d6+ Kh8 23. Rxb1 Qf5 24. Re1 Bxe5 25. Nd4 Bxd4+ 26. cxd4 Rae8 27. Rxe8 Rxe8 28. h3 Kg7 29. Qb5 Rd8 30. dxc5 Rd7 31. a4 g5 32. a5 a6 33. Qc4 h5 34. Be1 Rf7 35. c6 bxc6 36. Bc3+ Kh7 37. Qxc6 Qf2+ 38. Kh1 Qf1+ 39. Kh2 Qf4+ 40. Kh1 Qf1+ 41. Kh2 Qf4+ 42. Kh1 g4 43. hxg4 hxg4 44. Qc8 g3 45. Qh8+ Kg6 46. Qg8+ Kh5 47. Qh8+ Qh6 48. Qxh6+ Kxh6 49. Kg1 Kg5 50. Bd4 Rf5 0-1

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

14/01 2007, 21:00 10.Moravský pohár mládeže 1.turnaj 2007 Boršice (CZE)

V sobotu 13.1.2007 začal v Boršicích 10.ročník Moravského poháru . Jedná se o čtyřdílný seriál turnajů 4-členných dorosteneckých družstev (1989 a mladší ). Turnaj v Boršicích byl jistě důstojným začátkem letošní série . Startovalo v něm 33 družstev mezi nimi i dvě družstva z KŠN Bratislava.

V turnaji hraném na 7 kol si nejlépe vedlo nejvýše nasazené družstvo SŠŠ Staré Město A ( Plát , Horsák , Dvouletý a Staňa ) , které získalo 22 bodů . Druhé místo obsadilo B družstvo ŠK Zlín ( Šenkýř , Valešová , Šudoma , Phamová ) , které získalo 20 bodů . Zlín B bylo jediné družstvo , které ve vzájemném souboji porazilo vítěze , a to v poměru 2,5:1,5.
Na 3.místě v turnaji skončil tým Boršic A ve složení Fiala , Gabriel , Petr Náplava a Volčík se ziskem 19,5 bodu . Čtvrtý Zlín A ( Krčál , Roubalík , Kolomazníková , Juřena ) byl jediným družstvem , který nepoznal hořkost porážky . Zásluhu na tom měli Michal Krčál a Jakub Roubalík , kteří vyhráli všech 7 partií , celý tým pak získal 18,5 bodu . Tým KŠN Bratislava A si ze Slovenska přijel pro 5.místo . Družstvo hrálo v sestavě Kováč , Tomáš Padyšák , Šebo a Chabada.

Moravský pohár se celkem skládá ze 4 turnajů . Dalšími termíny jsou 10.2.2007 Bezměrov , 17.3.2007 Veselí nad Moravou a 12.5.2007 Sudoměřice . Do Veselí a Sudoměřic je to ze Slovenska kousek a tak pořadatelé rádi uvítají více družstev ze Slovenska. (Pavel Růčka)

Konečné poradie v turnaji po 7.kole:
1. SŠŠ Staré Město A ( Vojtěch Plát , Jan Horsák , Pavel Dvouletý , Marek Staňa ) 22 b. 2. ŠK Zlín B (Martin Šenkýř , Šárka Valešová , Marek Šudoma , Mai Xuan Phamová) 20 b. 3. SK Boršice A (Václav Fiala , Adam Gabriel , Petr Náplava , Luděk Volčík) 19,5 b. 4. ŠK Zlín A 18,5 b. 5. KŠN Bratislava A 18 b. 6. SŠŠ Staré Město B 17,5 b. 7.Slavia Kroměříž 17 b. 8. Veselí nad Moravou A 17 b. 9. Veselí nad Moravou B 16 b. 10. SŠŠ Staré Město D 16 b. ... 33 týmů
Kompletné poradie ChessResults.com:
http://chess-results.com/Tnr5340.aspx?ix=1&lan=1&mm=1&m=6&turdet=YES

Stránka poriadajúceho Šachový oddíl Boršice: http://sachyborsice.wz.cz

Kompletné výsledky 10.ročníka Moravského pohára mládeže 1.turnaj 2007 Boršice si môžete pozrieť tu.


Víťaz turnaja družstvo SŠŠ Staré Město A
 
Druhé miesto v turnaji ŠK Zlín B
 

Tretie miesto Boršice A
 
Staré Město A - Zlín B
 

Staré Město A - KSN Bratislava
 
Boršice hrací sál
 

14/01 2007, 20:00 Extraliga 2006/2007 (CZE)

Samostatným 7.kolom pokračovala v sobotu 13.1.2007 Extraliga Českej republiky. Po dvoch predhraných zápasoch bolo potrebné dohrať dva zápasy. Pardubice hladko zvíťazili nad Plzňou a stále sú v tabulke prvý bez straty bodov pred Labortechom Ostrava a Mahrlou Praha. Dôležité body na spodu tabulky získal ŠK Zlín víťazstvom nad Lokomotivou Brnom. Na poslednom mieste tabulky stále bez bodov zostáva ŠK Sokol Vyšehrad.
                       
7.kolo 13.1.2007
37.A64 Valoz Grygov 2,5:5,5 BŠS Frýdek-Místek             Tabulka po 7.kole                  
38.TJ Zikuda Turnov 3,5:4,5 1.Novoborský ŠK                              
39.TJ TŽ Třinec 4:4 Labortech Ostrava           1.RC Sport Pardubice 7 7 0 0 40,0 21      
40.RC Sport Pardubice 6:2 Sokol Plzeň I. Ingem           2.Labortech Ostrava 7 5 1 1 34,0 16      
41.ŠK Sokol Vyšehrad 2,5:5,5 ŠK Mahrla Praha           3.ŠK Mahrla Praha 7 5 1 1 33,0 16      
42.ŠK SK Zlín 5,5:2,5 Lokomotíva Brno           4.1.Novoborský ŠK 7 5 0 2 30,5 15      
                5.BŠS Frýdek-Místek 7 4 0 3 32,0 12      
            6.A64 Valoz Grygov 7 3 1 3 28,5 10      
                7.TJ TŽ Třinec 7 3 1 3 29,0 10      
                8.TJ Zikuda Turnov 7 2 2 3 26,0 8      
                9.ŠK SK Zlín 7 2 1 4 26,5 7      
                10.Sokol Plzeň I. Ingem 7 1 1 5 21,0 4      
                11.Lokomotíva Brno 7 1 0 6 18,0 3      
                12.ŠK Sokol Vyšehrad 7 0 0 7 17,5 0      

Oficiálna stránka podujatia: http://extraliga.chess.cz/ Partie v pgn formáte:

 

14/01 2007, 19:40 Paul Keres Memorial Festival 2007 Tallin (EST)

V termíne 6.1.-13.1.2007 sa hral e estónskom Talline ďalší ročník Memoriálu Paula Keresa. V troch uzatvorených turnajoch hralo 30 hráčov. V najsilnejšom turnaji GMA zvíťazil GM Georgy Timoshenko (2563) z Ukrajiny.

Konečné poradie v turnaji "GMA" po 9.kole:
1.GM Timoshenko Georgy (2563 UKR) 6b 2.GM Sulskis Sarunas (2522 LTU) 5,5b 3.GM Ivanov Sergey (2534 RUS) 5,5b 4.IM Onischuk Sergey (2469 UKR) 4,5b 5.IM Sepp Olav (2458 EST) 4,5b .... 10 hráčov

Konečné poradie v turnaji "GMB" po 9.kole:
1.GM Kanep Meelis (2504 EST) 6,5b 2.GM Miezis Normunds (2517 LAT) 6b 3.GM Balashov Juri (2422 RUS) 5,5b 4.IM Smirnov Artem (2385 RUS) 5,5b 5.FM Lauk Ular (2367 EST) 5,5b .... 10 hráčov

Konečné poradie v turnaji "WGM" po 9.kole:
1.IM Purtseladze Maka (2308 GEO) 7,5b 2.GM Shvyrjov Igor (2412 EST) 6b 3.IM Zjukin Sergei (2357 EST) 5,5b 4.Skinke Katrina (2132 LAT) 5b 5.WIM Daulyte Deimante (2190 LTU) 4,5b .... 10 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.maleliit.ee/turniirid/arhiiv/2007/keres/index.php?lang=eng

14/01 2007, 19:00 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa bude konať v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou. Držme mu palce.

Kolo 1 (13.1.2007)
Karjakin, Sergey - Kramnik, Vladimir 1/2 33 C42 Petroff's Defence
Navara, David - Aronian, Levon 1/2 22 D38 QGD Ragozin
Ponomariov, Ruslan - Anand, Viswanathan 1/2 22 E05 Catalan
Shirov, Alexei - Svidler, Peter 1/2 26 D87 Gruenfeld Botvinnik
Tiviakov, Sergei - Carlsen, Magnus 1/2 24 B22 Sicilian Alapin
Topalov, Veselin - Motylev, Alexander 1/2 24 D12 Slav Defence
Van Wely, Loek - Radjabov, Teimour 0-1 40 E97 King's Indian Classical

Priebežné poradie po 1.kole skupina "A": 1. Radjabov, Teimour g AZE 2729 1.0; 2. Anand, Viswanathan g IND 2779 0.5; 3. Aronian, Levon g ARM 2744 0.5; 4. Carlsen, Magnus g NOR 2690 0.5; 5. Karjakin, Sergey g UKR 2678 0.5; 6. Kramnik, Vladimir g RUS 2766 0.5; 7. Motylev, Alexander g RUS 2647 0.5; 8. Navara, David g CZE 2719 0.5; 9. Ponomariov, Ruslan g UKR 2723 0.5; 10. Shirov, Alexei g ESP 2715 0.5; 11. Svidler, Peter g RUS 2728 0.5; 12. Tiviakov, Sergei g NED 2667 0.5; 13. Topalov, Veselin g BUL 2783 0.5; 14. Van Wely, Loek g NED 2683 0.0

Navara (2719) - Aronian (2744) D38
1. Nf3 Nf6 2. c4 e6 3. Nc3 d5 4. d4 Bb4 5. cxd5 exd5 6. Bg5 Nbd7 7. Rc1 c6 8. e3 Qa5 9. Bd3 Qxa2 10. O-O Qa5 11. Ne5 O-O 12. Qf3 Nxe5 13. dxe5 Ng4 14. Qg3 Nxe5 15. Qxe5 f6 16. Bxf6 Rxf6 17. Qe8+ Rf8 18. Qh5 h6 19. Qg6 Rf6 20. Qe8+ Rf8 21. Qg6 Rf6 22. Qe8+ 1/2

ChessBase: Pred turnajom, 1.kolo

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php Partie v pgn formate:

12/01 2007, 9:30 Liga mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2006/2007 Spišský Hrhov - propozície (SVK)

Základná škola Spišský Hrhov usporiada 20.1.2007 druhé kolo Ligy mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2006/2007. Hrať sa budú v ZŠ Spišský Hrhov dva turnaje švajčiarským systémom spoločné pre dievčatá a chlapcov v kategóriách mladší (nar.1993 a mladší) a kategória starší (nar.1.9.1987-31.8.1993). Propozície zaslal a na turnaj pozýva p.Milan Turzák.

Kompletné propozície druhého kola Ligy mládeže Spiša v rapid šachu jednotlivcov 2006/2007 v Spišskom Hrhove si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

 

11/01 2007, 19:30 Šachová história jednou vetou

Michail Ivanovič Čigorin (12.11.1850-25.1.1908), bol ruský šachový veľmajster, popredný svetový hráč konca 19.storočia. Dvakrát hral s W.Steinitzom neúspešne o titul majstra sveta. Od roku 1876 bol šachovým profesionálom. V rokoch 1878 - 80 zohral 4 zápasy s E.Shiffersom, keď tri vyhral a jeden prehral s celkovým skóre 27:15. S.Alapina porazil v roku 1880 7:3. Medzi jeho úspechy patrí štvrté miesto na turnaji v Londýne v roku 1883 keď dvakrát porazil Steinitza.
So Steinitzom hrál dva zápasy o titul majstra sveta, v roku 1889 prehral 6:10 a v roku 1892 8:10, keď poslednú partiu prehral hrubou chybou vo vyhratej pozícií. Na turnaji v Hastingse v roku 1895 väčšinu turnaja viedol a nakoniec skončil druhý za Pilsburym, ale pred Laskerom a Steinitzom. Jeho ďaľšie výsledky ovplyvnila ťažká choroba a materiálny nedostatok. Kombinačné schopnosti uplatnil vo Viedni v gambitovom turnaji, ktorý vyhral. Čigorin vynikol aj ako teoretik a systémy, ktoré rozpracoval sa hrajú dodnes. Jeho nekonvekčné strategické názory boli často v rozpore so Steinitzovým pojatím a obohatili teóriu strednej hry. Ovplyvnil tvorbu Laskera, Aljechina, Durasa, Nimcoviča, Smyslova, Taľa a iných. Významná je aj jeho činnosť novinárska a publicistická, bol redaktorom časopisu Šachmatnyj listok. Usiloval sa o vytvorenie jednotného šachového zväzu Ruska, ale jeho ustavenia (1914) sa už nedožil.

Niekoľko partií Michaila Ivanoviča Čigorina si môžete pozrieť tu.

11/01 2007, 15:15 1.Memoriál Richarda Rétiho 2007 Pezinok - propozície (SVK)

Klub šachu Pezinok, Kultúrne centrum Pezinok, Mesto Pezinok a Malokarpatské múzeum Pezinok organizujú dňa 3.6.2007 v Kultúrnom dome Pezinok 1.ročník Memoriálu Richarda Rétiho. Hrať sa bude švajčiarským systémom na 9.kôl tempom 2x20 minút. Garantovaná prvá cena 5.000,-- SK. Propozície zaslal a na turnaj pozýva p.Tibor Lenčucha.

Kompletné propozície 1.ročníka Memoriálu Richarda Rétiho 2007 Pezinok si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.


Mesto Pezinok

10/01 2007, 18:40 Tri otázky pre .... (SVK)

V mojej nepravidelnej rubrike "Tri otázky pre ....", budem dávať priestor funkcionárom nového Výkonného Výboru SŠZ a ďalším popredným funkcionárom na našom šachovom poli pre prezentáciu svojich myšlienok a zámerom v najbližšom volebnom období. Ako prvý dostáva priestor Rudolf Diviak, člen VV SŠZ a predseda trénersko-metodickej komisie.

1.Mam sa predstaviť na šachovom poli?
Šach som začal hrávať ako osemnásťročný. Skutočné šachové prostredie som zažil počas štúdia v Rusku a svoj prvý vážny turnaj som zohral s moskovskými majstrami a pioniermi. Tu som pochopil, že v našej krčme budem najlepší aj bez tréningu a naozajstný šachista nebudem, ani keď "sa pretrhnem". Oslobodil som sa od hráčských ambícií.

Priateľ mi poradil, aby som sa stal trénerom šachu. Kariéru som začal v obci Dojč pri Senici. Moji zverenci sa stali majstrami Slovenska školských družstiev. Porazili "Rintelove hviezdne družstvo". Na oslavy som pozval aj pána učiteľa Daniša z Hlohovca, ktorý mi povedal, že som nič nedosiahol, lebo žiaci nie sú majstri a úloha je vychovať majstra. Vtedy som sa urazil, ale s odstupom času som mu dal za pravdu. Z mojich vtedajších hviezd nehrá šach ani jeden a z porazeného Rintelovho družstva vyrástli dvaja medzinárodní majstri Lipka a Dudáš. Takto som sa oslobodil aj od svojich trénerských ambícií.

Po dlhej prestávke zavinenej životom som sa vrátil k šachovým deťom. Hrám sa s nimi a pre tých do šachu zamilovaných hľadám trénerov. Zahrám si aj za Osuské, ale musím priznať, že nie vždy sa mi darí správať sa podľa mojej zásady (amatéri hrajú šach pre radosť, a teda musia mať radosť aj z prehry). Spolu so šedinami sa u mňa objavili ambície na poli šachovej diplomacie a politiky. S napätím čakám, kedy nastane udalosť, ktorá ma osvieti a oslobodí aj od týchto ambícií.

2. Plány a predstavy do buducnosti?
V mojom prvom volebnom období som vo VV ŠŠZ na trénerskom poli viac búral a ničil, ako tvoril. To som chcel napraviť a kandidoval som aj do druhého obdobia. Popri tej cieľavedomej deštrukcii sme sa učili najmä u najbližších susedov v Čechách (Berezjuk, Gonsior), ale aj u odborníkov zo vzdialenejších krajín (Kislov, Dydyško). Konfrontácia našich trénerských špičiek s kolegami v zahraničí nevyznela na poli metodiky a odbornosti zle. Rozdiel je skôr v spôsobe organizácie a financovania tréningového procesu.

Slovenský šachový zväz dostáva od štátu slušnú podporu. S týmto názorom asi mnohí súhlasiť nebudú, ale naše podmienky sú lepšie, než v iných západných krajinách. Ak budeme so súčasnými dotáciami dobre hospodáriť, postačia na plnenie základných funkcií zväzu vo všetkých oblastiach. Určite však nebudú stačiť na zabezpečenie tréningového procesu talentovanej mládeže v plnom rozsahu. Ako dobrovoľný funkcionár nebudem "naháňať sponzorov", to musia robiť kluby. Ďaľšie zdroje treba hľadať u rodičov, oni ich dávali aj v minulosti. Mojim cieľom je presvedčiť rodičov, že najlepšie podmienky pre trénovanie ich detí zaručia profesionáli a kvalifikovaní tréneri SŠZ. Tento zápas o rodiča už pokročil. Ja som na poslednom sústredení mládeže v Súlove mal dojem, že účasť 34 detí a iba dvoch rodičov je prejavom dôvery k našej práci. Ak rodičia na sústredení nie sú, nemusia platiť náklady a môžu sa venovať svojej práci (zarábať peniaze na spolufinancovanie tréningu svojich detí).

Budúcnosť trénerskej oblasti vidím v združení prostriedkov rodičov talentovaných detí a SŠZ, zamestnaní a slušnom zaplatení špičkových slovenských aj zahraničných trénerov. Pripravujeme projekt pre túto oblasť práce, v blízkej dobe ho zverejníme a budeme radi, ak prebehne verejná diskusia. Cieľom projektu je vytvorenie transparentného systému budovania, financovania a organizácie práce tréningových skupín talentovanej mládeže.

3. Po akých podujatiach pre mládež túžim v blízkej budúcnosti?
Chcel by som byť hosťom na celoslovenskom finálovom turnaji náborovej súťaže jednotlivcov. Už niekoľko rokov klesá počet turnajov VC SR žiackych družstiev, ktorá veľa rokov plnila funkciu náborového a popularizačného systému Slovenskej šachovej omladiny. Plnila ju skvele a tak dlho, že sa ani veriť nechce, že ju už neplní. Spoločenské pomery sa zmenili, organizovať takéto turnaje a cestovať na ne je stále obtiažnejšie.

Spoločenská potreba náborových súťaží ale existuje a prejavuje sa v rôznych regiónoch úspešnými pokusmi vytvoriť vlastný regionálny systém turnajov pre deti, ktoré ešte nedorástli do ligových lavíc. Viem o Lige mládeže Spiša, SPEKTRUM CHESS turnajoch v Žiline, KK turnajoch v Bardejove, Festivale detí a mládeže v Osuskom, Majstrovstvách Košíc v šachu žiakov.

Veľkým úspechom by bolo zjednotiť pravidlá týchto seriálov (hlavne systém dlhodobého hodnotenia),rozšíriť túto formu aj do ďaľších regiónov , urobiť turnajom publicitu a "darovať " deťom nadstavbu - finálový národný turnaj. Ako som povedal, chcel by som byť pozvaný na takýto turnaj.

Slovenský šachový zväz: http://www.chess.sk

 
 

10/01 2007, 12:30 Oblastný prebor žiakov v rapid šachu pre okresy PB, IL, PU 2007 - propozície (SVK)

Šachový oddiel ŠK Považské Podhradie v spolupráci s CVČ Považská Bystrica a Oblastným výborom SŠZ poriada 17.3.2007 Oblastné majstrovstvá v rapid šachu chlapcov a dievčat v kategóriách do 10, 12 a 14 rokov pre okresy Považská Bystrica, Ilava a Púchov. Hrať sa bude v CVČ Považská Bystrica švajčiarským systémom na 7.kôl tempom 2x15 minút. Propozície zaslal a na turnaj srdečne pozýva Peter Bielik.

Kompletné propozície Oblastného preboru žiakov v rapid šachu pre okresy PB, IL a PU si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

 

10/01 2007, 12:15 15.Buď pozdravené Slovensko 2007 Prievidza (SVK)

Miestny klub Slovenský orol Prievidza v spolupráci MO Matice slovenskej Prievidza uporiadali 15.ročník šachového open turnaja na počesť zrodu Slovenskej republiky "Buď pozdravené Slovensko". Hralo sa v sobotu 6.1.2007 na 9.kôl tempom 2x15 minút. V turnaji zvíťazil František Vrána zo Starého Města. Kompletné výsledky pre uverejnenie zaslal p.Marek Majzlan.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Vrána František (ŠK Staré Město CZE) 8b 2.Likavský tomáš (Zentiva Hlohovec) 7,5b 3.Maslík Miroslav (ŠK Trenčín) 7b 4.Detko Ján (ŠK Prievidza) 6,5b 5.Holeva Marek (Nitra) 6,5b 6.Bôrik Juraj (Bánovce n/B.) 6,5b 7.Šandor Lukáš (CC Sklené Patriots) 6,5b 8.Škrežik ňo Vladimír (Zentiva Hlohovec) 6b 9.Gažik Renáta (ŠK Prievidza) 6b 10.Jančo Dárius (Partizánske) 6b .... 71 hráčov

Kompletné výsledky 15.ročníka šachového turnaja Buď pozdravené Slovensko 2006 si môžete pozrieť tu.

       

1.šachovnica GM Likavský vs Peter Bielik (ŠK Pov.Podhradie), druhá šachovnica vľavo František Vrána víťaz turnaja
 
GM Tomáš Likavský, Anton Marko, Vladimír Cibulka
 

Pohľad do turnajovej sály
 
Matej Kukučka ŠK Považské Podhradie
 

09/01 2007, 12:55 8.Turnaj švorčlenných družstiev v rapid šachu 2007 - propozície (SVK)

Už tradične v poslednú májovú nedelu 27.5. sa v roku 2007 uskutoční už 8.ročník medzinárodného open turnaja štvorčlenných družstiev. Hrá sa na 9.kôl švajčiarským systémom, tempom 2x15 minút. Miestom konania ako tradične kultúrny dom v Považskom Podhradí. Turnaj bude zároveň i Majstrovstvami Trenčianského kraja v rapid šachu družstiev.

1.ročník: 1.Trenčín 1 2.Medea Martin 3.Mladosť Žilina 2 (26 družstiev)
2.ročník: 1.Slovan Bratislava 2.Slovakofarma Hlohovec 3.Dubnica n.V 1 (34 družstiev)
3.ročník: 1.Dubnica n.V 1 2.Bestex Nové Zámky 3.Duras Brno (24 družstiev)
4.ročník: 1.Dubnica n.V 1 2.Žilina 1 3.Slovakofarma Hlohovec (27 družstiev)
5.ročník: 1.Stará parta CZE 2.ŠK Trenčín 3.Mladosť Žilina 2 (22 družstiev)
6.ročník: 1.Dubnické nádeje 2.Lokomotíva Brno CZE 3.Mladosť Žilina 2 (20 družstiev)
7.ročník: 1.ŠK Dunajská Streda 2.Mladosť Žilina 1 3.Parben Expres (32 družstiev)

Kompletné propozície 8.ročníka Turnaja štvorčlenných družstiev v rapid šachu 2007 si môžete pozrieť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

09/01 2007, 12:00 Majstrovstvá okresu Malacky v rapid šachu 2007 Láb (SVK)

Záhoracký šachový klub usporiadal v nedelu 7.1.2007 Majstrovstvá okresu Malacky v rapid šachu, ktoré sa konali v obci Láb. Turnaj sa hral švajčiarským systémom na 9.kôl tempom 2x15 minút a štartovalo v ňom 64 hráčov.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Hartl Jan (2171 Ks Pezinok) 7,5b 2.Polacik Igor (2118 Sk Doprastav Bratislava) 7,5b 3.Kleman Miroslav (2120 Sk Doprastav Bratislava) 7b 4.Bury Rastislav (2176 Slavia Stu Bratislava) 6,5b 5.Rohacek Miroslav (2278 Tj Druzstevnik Budmerice) 6,5b 6.Oprea Erik (2175 Sk Slovan Bratislava) 6,5b 7.Pribila Gerhard (2011 Sk Nafta Gbely) 6b 8.Sabolik Frantisek (2092 Sk Apollo Slovnaft B) 6b 9.Priam Stefan (1895 Sk Doprastav Bratislava) 6b 10.Raczko Peter (2006 Sk Doprastav Bratislava) 6b ..... 64 hráčov

Kompletné výsledky Majstrovstvá okresu Malacky v rapid šachu 2007 Láb si môžete pozrieť tu.

Záhoracký šachový klub Láb: http://www.obeclab.sk/sach.htm Fotogaléria k dispozícii tu.

       
   

09/01 2007, 11:30 Open Dobrá nálada 2006 Bratislava (SVK)

V Bratislave sa na silvestra 31.12.2006 konal šachový turnaj Open Dobrá nálada. V turnaji štartovalo 42 hráčov. Kompletné výsledky a bohatú fotogalériu si môžete pozrieť na stránke poriadajúceho šachového klubu Doprastav Bratislava.

Konečné poradie v turnaji:
1.Peter Petran (2320 Hoffer Komárno) 10b 2.Danek Pavel (2209 Doprastav Bratislava) 9,5b 3.Mikita Jozef (2321 Nitra) 9b 4.Janos Jozef (2235 Tatran Bratislava) 8,5b 5.Dobias Richard (2262 Dunajska Streda) 8,5b 6.Hartl Jan (2157 Pezinok) 8,5b 7.Polacik Igor (2118 Doprastav Bratislava) 8,5b 8.Pacher Milan (2202 Slovan Bratislava) 8b 9.Todor Razvan (2196 AUT) 8b 10.Labar Eduard (2045 Slavia Bratislava) 8b .... 42 hráčov

Kompletné výsledky šachového turnaja Open Dobrá nálada 2007 Bratislava si môžete pozrieť tu.

Šachový klub Doprastav Bratislava: http://www.skdps.com/ Fotogaléria k dispozícii tu.

       
   

09/01 2007, 10:00 1.ACP World Cup 2007 (UKR)

V termíne 4.1.-8.1.2007 sa bude konať prvý svetový pohár v rapid šachu. Turnaj sponzoruje ukrajinská banka Privdennyi pričom cenový fond turnaja je 136.000 USD. Právo účasti v tomto turnaji získalo 14 najúspešnejších šachistov v 64 najväčších turnajoch v rokoch 2004-06 a dvom šachistom bola udelená divoká karta. Turnaj sa bude hrať k.o. systémom.

Hrači v turnaji: Alexander Morozevich (RUS), Peter Leko (HUN), Boris Gelfand (ISR), Teimour Radjabov (AZE), Alexei Shirov (ESP), Etienne Bacrot (FRA), Sergey Rublevsky (RUS), Evgeny Bareev (RUS), Arkadij Naiditsch (GER), Pentala Harikrishna (IND), Ivan Sokolov (NED), Victor Bologan (MDK), Hikaru Nakamura (USA), Farrukh Amonatov (TAJ). Divoká karta: Vassily Ivanchuk (UKR) and Ilia Smirin (ISR)

Finále: Leko-Ivanchuk 1/2 1/2 1/2 1-0

Quartefinal   Semifinal
07.01.2006
1 p.m.: Leko-Rublevsky 1-0 1-0
3.15 p.m.: Shirov-Gelfand 0-1 1/2
5.30 p.m.: Morozevich-Radjabov 0-1 1/2
7.45 p.m.: Bacrot-Ivanchuk 1/2 0-1
  08.01.2007
1 p.m.: Gelfand-Leko 1/2 1/2 0-1 1-0 0-1
3.15 p.m.: Ivanchuk-Radjabov 1-0 1-0
     
Round 1    
05.01.2007
13.00: Sokolov-Leko 1/2 0-1
15.15: Rublevsky-Naiditsch 1/2 1-0
17.30: Smirin-Shirov 0-1 1/2
19.45: Gelfand-Nakamura 1-0 1-0
  06.01.2007
13.00: Harikrishna-Morozevich 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1
15.15: Radjabov-Bareev 1/2 1-0
17.30: Bologan-Bacrot 0-1 1-0 0-1 1-0 0-1
19.45: Ivanchuk-Amonatov 1-0 1-0

Oficiálna stránka turnaja: http://www.chess-players.org/eng/news/viewarticle.html?id=585

08/01 2007, 18:00 Majstrovstvá Slovenska v šachu 2007 Banská Štiavnica - propozície (SVK)

Mesto Banská Štiavnica, Slovenský šachový zväz a Šachový klub Banská Štiavnica poriadajú v termíne 6.7.-15.7.2007 Medzinárodný šachový festival Banská Štiavnica "Animatus Lusus 2007". Propozície MSR zaslal p.Milan Maroš.

Program festivalu: Medzinárodné majstrovstvá SR, pozostávajúce zo štyroch turnajov:
Uzavretý veľmajstrovský turnaj
(1.cena 16.000,- Sk), 6.7.-15.7.2007
Medzinárodný OPEN „A“
(1. cena: 30.000,- Sk), 7.7.-15.7.2007
Medzinárodný OPEN „B“ (1. cena: 8.000,- Sk), 7.7.-15.7.2007
bleskový turnaj (1.cena 1.500,- Sk), 13.7.2007

celkový cenový fond: 233.000,- Sk

Simultánka s veľmajstrami na námestí - 14.7.2007 o 14.00
Zápas GM Movsesian Sergej (2637) – GM Ftáčnik Ľubomír (2582) naslepo so živými figúrkami - 14.7.2007 o 17.00, bohatý sprievodný program.

Animatus Lusus: http://www.livechess.sk/

Kompletné propozície MSR Banská Štiavnica 2007 si môžete stiahnúť tu.

Kalendár turnajov na Slovensku a v Čechách k dispozícii tu.

 

08/01 2007, 17:30 12.Novoročný šachový turnaj 2006 Banská Bystrica (SVK)

Za účasti 116 hráčov sa dňa 7.1.2007 uskutočnil tradičný novoročmý šachový turnaj pri príležitosti 14. výročia vzniku SR. Turnaj hraný švajčiarskym sysytémom na 9 kôl s časom 2x15 min. vyhral Kalmam Istvanovsky zo Salgotarianu pred Jánom Širokým z Tlmáč a Vladimírom Cibulkom z Tlmáč, ktorý sa stal víťazom seniorskej kategórie.
V kategórií žien zvíťazila Zuzana Gregorová z B. Bystrice, hráčka SK Liptov pred Kristínou Jánošovou a Barborou Lukáčovou , obidve z Banskej Bystrice. Potešiteľná bola vysoká účasť aj v mládežníckych kategóriách.

V kategóriách dievčat a chlapcov zvíťazili: v D18 - Murínová Júlia z ŠK Hriňová, a v D14 Lalíková Jana z ŠK Garde Detva. v kat.CH18 - Istvanovsky Martin zo Salgotarianu, CH14 Kanoš Peter z ŠK Gindura Pohorelá a v kat CH10 Viktor Haring z ŠK Junior B. Bystrica. Ceny odovzdal víťazom predseda MO MS a podpredseda Matice Slovenskej Igor Kovačovič. (hlavný rozhodca Z.Gregor)

Konečné výsledky z turnaja po 9.kole:
1.FM Istvanovski Kalman (2200 HUN) 8b 2.Siroky Jan (2252 Sk Tlmace) 7b 3.FM Cibulka Vladimir (2287 SK Tlmace) 7b 4.Turcer Dusan (1942 CC Sklene Patriots) 7b 5.FM Egyed Andras (2281 HUN) 6,5b 6.Novacek Vladimir (2063 SO Podbrezova) 6,5b 7.Luptak Pavol (2062 PSK Banska Bystrica) 6,5b 8.Lukac Roman (2163 Lokomotiva Trnava) 6,5b 9.WFM Gregorova Zuzana (2194 SK Liptov) 6,5b 10.Michalicka Milan (2145 SK TH Junior Banska Bystrica) 6,5b .... 116 hráčov

Kompletné výsledky 12.ročníka Novoročnéhho šachového turnaja 2007 Banská Bystrica si môžete pozrieť tu.

08/01 2007, 16:50 Trojkráľový rapid turnaj 2007 Bratislava Dúbravka (SVK)

Šachový oddiel Tatran Dúbravka usporiadal 6.1.2007 Trojkráľový rapid turnaj. Turnaj sa hral na 9.kôl tempom 2x15 minúta zúčastnilo sa ho 96 hráčov. Výsledky z turnaja zaslal p.Luboš Škoviera.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.IM Lipka Juraj (2418 SK Hoffer Komarno) 7,5b 2.FM Meszaros Michal (2397 SK Hoffer Komarno) 7,5b 3.Janos Martin (2263 SK Doprastav Bratislava) 7,5b 4.IM Petran Peter (2320 SK Hoffer Komarno) 6,5b 5.Sulek Viliam (2199 SK Slovan Bratislava) 6,5b 6.Vychodil Michal (2105 SK Doprastav Bratislava) 6,5b 7.Hazir Svetozar (2167 SK Doprastav Bratislava) 6,5b 8.Gettler Daniel (2067 Slavia STU Bratislava) 6,5b 9.Kleman Miroslav (2120 SK Doprastav Bratislava) 6,5b 10.Peitl Tomas (2029 SK Dunajska Streda) 6,5b .... 96 hráčov

Kompletné výsledky Trojkráľového rapid turnaja 2007 Bratislava-Dúbravka si môžete pozrieť tu.

ŠO Tatran Dúbravka: http://chess.czweb.org/Tatran/

       
   

08/01 2007, 16:00 Chrudimský Rabl 2006 Chrudim (CZE)

Letos 26.12.2006 se vánočního turnaje zúčastnilo 26 hráčů z šesti oddílů Chrudimi, Pardubic, Prachovic, Prahy, Heřmanova Městce a Zaječic. Organizaci a ceny zajišťoval předseda oddílu Bohuslav Kokeš, občerstvení správce místnosti Bohumil Němec. Suverénním vítězem se stal jediný host z Prahy prvoligový hráč Jiří Gregor se 100% ziskem. Na druhém i třetím místě skončili další favorité Jan Šťastný z Pardubice a domácí David Onderek. Mezi favority se vklínil hlinecký Slavomil Dvořák. Soutěž se opět nevydařila domácímu Zbyňku Linhartovi a hlavnímu pořadateli Bohuslavu Kokešovi. Překvapením byla neúčast chrudimské mládeže. Turnaj uspěl i přesto, že kolidoval s mezinárodním turnajem v Litomyšli a bleskovým přeborem PDŠS v Ústí nad Orlicí. (Prebraté zo stránky poriadateľa)

Konečné poradie v turnaji:
1.Gregor Jiří ( 2245 Holdia Praha) 9b 2.Šťastný Jan (2250 Polabiny 2222 Pardubice) 7b 3.Onderek David (2200 TJ ŠO Chrudim) 6b 4.Dvořák Slavomil (1900 TJ a DDM Hlinsko) 5,5b 5.Roušar Zdeněk (2000 TJ a DDM Hlinsko) 5,5b 6.Němec Bohumil (1900 TJ ŠO Chrudim) 5,5b 7.Pokorný Jan (1900 TJ ŠO Chrudim) 5,5b 8.Muller Petr (1900 TJ ŠO Chrudim) 5b 9.Hájek Jaroslav (1900 Sokol Zaječice) 5b 10.Pokorný Ondřej (1790 TJ ŠO Chrudim) 5b .... 26 hráčov

TJ ŠO+DDM Chrudim: http://www.mujweb.cz/sport/sachycr/

08/01 2007, 15:40 Extraliga 2006/2007 (SVK)

7.kolo 7.1.2007
37.Zentiva Hlohovec 7:1 ŠK Senica             Tabulka po 7.kole                  
38.ŠKS Dubnica n/Váhom 3,5:4,5 ŠK Modra                              
39.CVČ SPU Nitra 2:6 Hoffer Komárno           1.Hoffer Komárno 7 7 0 0 40,5 21      
40.Bašta Nové Zámky 2:6 ŠK Dunajská Streda           2.Zentiva Hlohovec 7 5 1 1 36,0 16      
41.Mladosť Žilina 3:5 sachy.sk Košice           3.sachy.sk Košice 7 5 0 2 32,0 15      
42.Caissa Čadca 3,5:4,5 ŠK Liptov           4.ŠK Modra 7 4 1 2 30,0 13      
                5.ŠK Liptov 7 3 2 2 30,5 11      
            6.ŠK Dunajská Streda 7 3 2 2 29,0 11      
                7.Caissa Čadca 7 3 1 3 30,5 10      
                8.CVČ SPU Nitra 7 3 0 4 26,5 9      
                9.ŠKS Dubnica n/Váhom 7 1 1 5 25,0 4      
                10.Bašta Nové Zámky 7 1 1 5 20,0 4      
                11.ŠK Senica 7 1 1 5 18,0 4      
                12.Mladosť Žilina 7 1 0 6 18,0 3      

V nedelu 7.1.2007 pokračovala najvyššia slovenská šachová liga svojím 7.kolom. Na štíte vedúceho Komárna ostala Nitra a vedúci celok je jediným družstvom ktoré nestratilo body. Družstvo Hlohovca vysokým víťazstvom nad Senicou si poistilo druhú priečku pred tretími Košicami. Zachranárske práce čakajú štvoricu Dubnica, Nové Zámky, Senica a Žilina, ktoré v tomto kole vyšli naprázdno. Zápasy 8. a 9.kola sú na programe 17.2.-18.2.2007.

Slovenský Šachový Zväz: http://www.chess.sk

08/01 2007, 15:00 Corus Chess 2007 Wijk aan Zee (NED)

V termíne 12.1.-28.1.2007 sa bude konať v holandskom Wijk aan Zee tradičný šachový sviatok. V turnaji po minuloročnej účasti v skupine B si najlepší český šachista David Navara skúsi účasť v turnaji A medzi absolútnou šachovou špičkou. Držme mu palce.

Hrači v turnaji A: GM Veselin Topalov BUL 2783; GM Viswanathan Anand IND 2779; GM Vladimir Kramnik RUS 2766; GM Levon Aronian ARM 2744; GM Peter Svidler RUS 2728; GM Teymour Radjabov AZE 2729; GM Ruslan Ponomariov UKR 2723; GM David Navara CZE 2719; GM Alexey Shirov ESP 2715; GM Magnus Carlsen NOR 2690; GM Loek van Wely NED 2683; GM Sergey Karjakin UKR 2678; GM Sergey Tiviakov NED 2667; GM Alexander Motylev RUS 2647

Hráči v turnaji B: GM Dmitry Jakovenko RUS 2671; GM Bu Xiangzhi CHN 2671; GM Gabriel Sargissian ARM 2667 GM Viorel Bologan MLD 2659; GM Pavel Eljanov UKR 2658; GM Friso Nijboer NED 2641; GM Erwin L’Ami NED 2593; GM Suat Atalik TUR 2583; GM Maxime Vachier-Lagrav FRA 2579; GM Daniel Stellwagen NED 2576; GM Jan Werle NED 2551; GM Vladimir Georgiev MKD 2532; GM Jan Smeets NED 2525; IM Tatiana Kosintseva RUS 2458

Hráči v turnaji C: GM Michal Krasenkow POL 2647; GM Emanuel Berg SWE 2582; IM Ian Nepomniachtchi RUS 2545; GM Parimarjan Negi IND 2538; GM John van der Wiel NED 2522; GM Stellan Brynell SWE 2502; IM Nadezhda Kosintseva RUS 2493; WFM Hou Yifan CHN 2481; IM Wouter Spoelman NED 2450; GM Zhaoqin Peng NED 2436; GM Harmen Jonkman NED 2431; IM Edwin van Haastert NED 2393; IM Thomas Willemze NED 2384; IM Manuel Bosboom NED 2375

Oficiálna stránka turnaja: http://www.coruschess.com/index.php

08/01 2007, 14:00 49.Reggio Emilia 2006 (ITA)

V termíne 30.12.-7.1.2007 sa hrá 49.ročník medzinárodného šachového turnaja Reggio Emilia 2006. Na programe je uzatvorený turnaj z 10 účastníkmi. Najvyššie nasadeným je GM Igor Khenkin (GER 2620).

Hrači v turnaji: 1.IM Borgo (ITA 2420) 2.GM Iordachescu (MOL 2564) 3.IM Mogranzini (ITA 2401) 4.GM Romanishin (UKR 2542) 5.IM Manca (ITA 2425) 6.IM L.Shjtay (ALB 2441) 7.GM Khenkin (GER 2620) 8.FM Denis Rombaldoni (ITA 2377) 9.GM Landa (GER 2570) 10.IM Brunello (ITA 2460)

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1. Iordachescu, Viorel g MDA 2564 7.0; 2. Landa, Konstantin g RUS 2570 6.5; 3. Khenkin, Igor g GER 2620 6.5; 4. Shytaj, Luca m ITA 2441 4.5; 5. Romanishin, Oleg M g UKR 2542 4.5; 6. Brunello, Sabino f ITA 2460 4.0; 7. Mogranzini, Roberto f ITA 2401 4.0; 8. Rombaldoni, Denis f ITA 2377 3.0; 9. Manca, Federico m ITA 2425 2.5; 10. Borgo, Giulio m ITA 2420 2.5

Oficiálna stránka turnaja: http://www.ippogrifoscacchi.it/ Partie v pgn formáte:

08/01 2007, 13:50 10.Neujahrs Open in Guben 2007 (GER)

V termíne 2.1.-6.1.2007 sa hrá už 10.ročník novoročného turnaja v nemeckom Gubene. Medzi 122 štartujúcimi je i celá plejáda českích hráčov.

Hrači v turnaji TOP 6: 1. IM Kasparov Sergey (2482 BLR) 2.IM Urban Klaudiusz (2450 POL) 3.IM Dobrev Nanko (2429 BUL) 4.FM Brunner Nicolas (2421 FRA) 5.Zeberski Jakub (2420 POL) 6.IM Talla Vladimír (2413 CZE)

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Brener Ilja (2397 GER) 7,5b 2.IM Kasparov Sergej (2482 BLR) 7b 3.IM Urban Klaudiusz (POL 2450) 7b 4.IM Dobrev Nanco (2429 BUL) 7b 5.FM Stolz Mike (2357 GER) .... 8.IM Talla Vladimir (CZE 2413) 6,5b .... 34.Miturova Magda (CZE 1888) 5,5b .... 41.85.Mitura Vaclav (CZE 2218) 5b .... 44.Mitura Karel (CZE 1974) 5b .... 57.Kraus František (CZE 2107) 4,5b .... 60.Novak Jiri (CZE 2061) 4,5b .... 74.Ptosek Jan (CZE 1820) 4,5b .... 83.Srba Antonin (CZE 1747) 4b .... 109.Novak Jiri jr. (CZE 1635) 3b .... 122 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.chess-international.de/ticker/10guben07/index.html

06/01 2007, 21:00 13.Memoriál Dr.Jozefa Federiča (SVK)

V sobotu 30.12.2006 sa v Modre konal 13. ročník tradičného blicáku - Memoriál Dr. Jozefa Federiča. Víťazom sa po sérii druhých miest z predchádzajúcich piatich ročníkov stal autor týchto riadkov, druhý skončil 4. nasadený Jozef Mikita a tretie miesto obsadil víťaz spred dvoch rokov IM Peter Petrán. Tí, ktorých 15 kôl šachovo nenasýtilo, mali možnosť zahrať si aj druhý, neoficiálny turnaj na ďalších 11 kôl. Z dvanástich hráčov vzišlo poradie 1.Petrán 8,5 2.Machalová M. 8 3.Petrík T. 8. Počas oboch turnajov sa zdarma nalievalo sudové víno modranského vinára Miloslava Sodomu, čo istotne tiež prispelo k príjemnej predsilvestrovskej atmosfére. (Tomáš Petrík)

Konečné poradie v turnaji po 15.kole:
1.Petrik, Tomas (2544) 14b 2.Mikita, Jozef (2303) 12b 3.Petran, Peter (2320) 11b 4.Rachela, Milan (2331) 11b 5.Federic, Jozef (2136) 10b 6.Varga, David (2184) 9b 7.Petenyi, Tamas (2125) 9b 8.Kubala, Jan (2247) 8,5b 9.Mydlarik, Martin (2129) 8,5b 10.Kolesar, Rastislav (1908) 8,5b .... 38 hráčov

Kompletné výsledky 13.ročníkasilvestrovského šachového turnaja Memoriál Dr.Jozefa Federiča 2006 si môžete pozrieť tu.

       

Varga (najlepší žiak)-Petrík T., Matejovič, Machalová M.-Mikita, Ráchela-Petényi
 
Turnajový sál
 

najlepšia žena Erika Machalová
 
E. Petrík, Mikita, T. Petrík, Petrán, Soldán
 

06/01 2007, 20:50 Novoročný bleskový turnaj 2007 Bratislava (SVK)

Šachový klub Slovan Bratislava usporiadal 4.1.2007 Novoročný bleskový turnaj. Kompletné výsledky kvalifikačných a finálových skupín si môžete pozriež na stránkach poridajúceho ŠK Slovan Bratislava.

Konečné poradie finálová skupina A po 11.kole:
1.Petráň Peter 9b 2.Ráchela Milan 8,5b 3.Varga Dávid 8b 4.Ruckschloss Karol 8b 5.Šulek Viliam 7,5b 6.Hebelka Miloš 6b 7.Danek Pavol 6b 8.Mikuláš Dušan 4b 9.-11.Labár Eduard, Nagy Edmund jr, Kundrák Vladimír 2,5b 12.Beňová Zita 1,5b

ŠK Slovan Bratislava: http://www.slovan-bratislava.com/

06/01 2007, 20:20 19.Vánoční bleskový turnaj 2006 Libštát (CZE)

V piatok 29.12.2006 sa hral 19.ročník vianočného bleskového šachového turnaja v Libštáte. V turnaji štartovalo 56 hráčov, ktorí bojovali v 4 kvalifikačných skupinách z ktorých sa postupovalo do finálových skupín. Vo finále A štartovalo 14 hráčov a bez prehry v ňom zvíťazil Zdeněk Maršálek (2107) z Turnova. Kompletné výsledky z turnaja zaslal p.Petr Špinka.

Konečné poradie finálová skupina A:
1.Maršálek Zdeněk (2107 Turnov) 10,5 2.Fiala Jaroslav (2273 Jičín) 9,5b 3.Sýkora Ondřej (2144 Turnov) 8,5b 4.Juptner Jan (2285 Vrchlabí) 8,5b 5.Pražák Ondřej (1966 Tanvald) 7,5b 6.Kadeřábek Jiří (2005 Tanvald) 7,5b 7.Duczynski Martin (2099 Nová Paka) 7,5b 8.Novotný Jaroslav (2198 Nová Paka) 7b 9.Štursa Jan (2150 Vrchlabí) 6b 10.Prokop Jan (1893 Turnov) 5,5b 11.Urban Zdeněk (2177 Jičín) 5b 12.Zákucká Adéla (1933 Semily) 3,5b 13.Buchar Petr (2101 Vrchlabí) 2,5b 14.Kohout Jan (1962 Jičín) 2b

Kompletné výsledky 19.ročníka vianočného bleskového turnaja Libštát 2006 si môžete stiahnúť tu.

 

06/01 2007, 20:15 Kysucký vianočný šachový turnaj 2006 (SVK)

Svoj vianočný turnaj absolvovali v sobotu 29.12.2006 i šachisti na Kysuciach. V turnaji suverénne zvíťazil Marián Jurčík (2422) z Čadce zo ziskom 8,5 bodu pred druhým Rastislavom Briestenským (2372) a Jozefom Pikuliakom (1965) obidvaja z Čadce.

Konečné poradie v turnaji:
1.FM Jurcik Marian (2422 SK Caissa Cadca) 8,5b 2.Briestenský Rastislav (2372 SK Caissa Cadca) 7b 3.Pikuliak Jozef (1965 SK Caissa Cadca) 6,5b 4.Svana Peter (2192 SK Radost KNM) 6b 5.Balazec Ludovit (2046 CZE) 6b 6.Adamcik Robert (2027 SK Caissa Cadca) 6b 7.Straka Jozef st. (1840 SK Caissa Cadca) 6b 8.Brhel Jan (2040 SO Central Zilina) 6b 9.Paluch Stefan (1753 TJ Inbest Dunajov) 6b 10.Miciak Maros (2036 SK Radost KNM) 5,5b .... 41 hráčov

Chess-results.com: http://www.chess-results.com/tnr5221.aspx?tnr=5221&art=1&lan=1&mm=1&m=1

 

06/01 2007, 19:50 21.Kapustnicový vianočný turnaj 2006 Liptovské Sliače (SVK)

V sobotu 30.12.2009 pokračoval už tradičný silvestrovský turnaj v Liptovských Sliačoch 21.ročníkom. V turnaji na 11 kôl tempom 2x10 minút štartovala slušná účasť 92 hráčov.

Konečné poradie v turnaji po 11.kole:
1.Macak Stefan (2356 sachy.sk Kosice) 10b 2.FM Petrik Stanislav (2202 Doprastav Bratislava) 8,5b 3.WFM Varholakova Niki (2209 sachy.sk Kosice) 8b 4.Hrabusa Matej (2297 SK Liptov) 8b 5.Pekar Karok (2178 SK Liptov) 8b 6.Henc Marian (1924 SK Doprastav Bratislava) 8b 7.FM Zambor Norbert (2365 sachy.sk Kosice) 7,5b 8.Jurcisin Imrich (2154 sachy.sk Kosice) 7,5b 9.Singliar Anton (2139 MSK Dolny Kubin) 7,5b 10.Palider Pavol (2000 MSK Dolny Kubin) 7,5b .... 92 hráčov

Chess-results.com: http://www.chess-results.com/tnr5226.aspx?tnr=5226&art=1&lan=1&mm=1&m=1

06/01 2007, 19:40 Třinec Open 2006 (CZE)

V termíne 26.12.-2.1.2007 sa konal v Třinci tradičný turnaj "Třinec Open", ktorý poriada miestny šachový oddiel TJ TŽ Třinec. V turnaji s priemerným elom 1977 štartovalo 53 hráčov. Víťazom sa stal FM Stanislav Jasný z BSŠ Frýdku-Místku, pred druhým IM Mikhailem Kislovem z Ruska, keď obidvaja získali 7,5 boda. Bronzovou pozíciu obsadil slovenský hráč Martin Jurčík.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.FM Jasny Stanislav (CZE 2331) 7,5b 2.IM Kislov Mikhail (RUS 2347) 7,5b 3.Jurcik Martin (SVK 2285) 6,5b 4.Pazdziora Michal (POL 2191) 6,5b 5.IM Vesselovsky Serguei (CZE 2372) 6b 6.Rojicek Vojtech (CZE 2226) 6b 7.IM Lagowski Patryk (POL 2362) 6b 8.Dudys Jakub (POL 2099) 5,5b 9.Motyka Michal (POL 2345) 5,5b 10.IM Michenka Jozef (CZE 2376) 5,5b .... 53 hráčov

Chess-results.com: http://www.chess-results.com/tnr5248.aspx?tnr=5248&art=1&lan=1&mm=1&m=1

06/01 2007, 19:30 44.Šampionát Indie 2006 Atul (IND)

V termíne 18.12.-29.2.2006 sa hral 44.ročník šampionát Indie. Po dlhej dobe sa hralo novým formátom a 22 kolový maratón z minulosti nahradil 13 kolový turnaj švajčiarským systémom pričom v turnaji štartovalo 45 hráčov. V turnaji zvíťazil najvyššie nasadený GM Ganguly Surya Shekar (2573) zo ziskom 9 bodov.

Konečné poradiev šampionáte po 13.kole:
1.GM Ganguly Surya Shekar (IND 2573) 9b 2.GM Deepan Chakkravarthy (IND 2501) 8,5b 3.IM Arun Prasad S (IND 2424) 8,5b 4.Rohit G (IND 2393) 8b 5.IM Suvrajit Saha (IND 2356) 8b 6.Gopal G N (IND 2397) 8b 7.GM Kunte Abhijit (IND 2524) 8b 8.GM Neelotpal Das (IND 2490) 8b 9.IM Roy Chowdhury S (IND 2423) 8b 10.WGM Harika Dronavalli (IND 2352) 7,5b .... 45 hráčov

ChessBase: http://www.chessbase.com/newsdetail.asp?newsid=3590


GM Surya Sekhar Ganguly (2573)

06/01 2007, 19:15 19.Staufer Open 2007 Gmund (GER)

V termíne 2.1.-6.1.2007 sa hrá 19.ročník novoročného turnaja v nemeckom Gmunde. Na programe okrem hlavného turnaja je i senior open a detský turnaj. Medzi 341 štartujúcimi hráčmi je i pätica českích hráčov.

Hrači v turnaji TOP 5: 1.GM Burmakin Vladimir (2568 RUS) 2.IM Buhmann Rainer (2547 GER) 3.GM Miezis Normunds (2517 LAT) 4.GM Krivoshey Sergei (2496 UKR) 5.IM Porper Eduard 2477 ISR)

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.GM Burmakin Vladimir 2568 RUS) 7,5b 2.GM Kalinitschew sergej (2471 GER) 7,5b 3.GM Meijers Viesturs (2453 LAT) 7,5b 4.IM Delemarre Jop (2459 NED) 7,5b 5.IM Kriviborov Egor (2380 RUS) 7b .... 14.IM Jurek Josef (2371 CZE) 7b .... 24.IM Pribyl Josef (2394 CZE) 6,5b .... 147.Havlikova Kristyna (1776 CZE) 4,5b .... 169.Havlik Jindrich (2029 CZE) 4,5b .... 236.Vojir Vaclav ju. (1901 CZE) 4b .... 241.Vojir Vaclac sen. (1859 CZE) 4b .... 341 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.stauferopen.de/

06/01 2007, 19:05 Hastinggs International Chess Congress 2006-7 (ENG)

 
 
Tradičný novoročný turnaj Hastings International Chess Congress sa na prelome rokov 2006 a 2007 hrá od 28.12. do 7.1. V turnaji štartuje 96 hráčov.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.GAGUNASHVILI, Merab 7b 2.NEVEROV, Valerij 7b 3.IKONNIKOV, Wacheslav 6,5b 4.GOFSHTEIN, Zvulon 6,5b 5.PAVLOVIC, Milos 6,5b 6.PERT, Nicholas 6,5b 7.LALIC, Bogdan 6,5b 8.CHERNIAEV, Alexander 6,5b 9.WILLIAMS, Simon 6b 10.GREET, Andrew 6b .... 96 hráčov

Oficiálna stránka podujatia: http://www.hastingschess.org.uk/ Partie v pgn formáte:

06/01 2007, 19:00 Rilton Cup 2006 (SWE)

V termíne 27.12.-5.1.2007 sa hrá tradičný medzinárodný šachový turnaj Rilton Cup. Do turnajov tohto pohára je prihlásených viac ako 200 hráčov.

Hrači v turnaji: 1. GM Eduardas Rozentalis 2605 Lithuania 2. GM Kotronias Vasilios 2587 Greece 3. GM Emanuel Berg 2582 Sweden 4. GM Tomi Nyback 2575 Finland 5. GM Azarov Sergei 2566 Belarus 6. GM Lars Bo Hansen 2563 Denmark 7. GM Gleizerov, Evgeny 2560 Russia 8. GM Robert Fontaine 2557 France 9. GM Slavko Cicak 2530 Sweden 10. GM Pia Cramling 2528 Sweden ....

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Fontaine, Robert (FRA 2557 gm) 7,5b 2.Kotronias, Vassilios (GRE 2587 2699 gm) 7b 3.Howell, David (ENG 2471 im) 7b 4.Berg, Emanuel (SWE 667 gm) 7b 5.Furhoff, Johan (SWE 2370 fm) 7b 6.Gleizerov, Evgenij (RUS 2560 gm) 6,5b 7.Berczes, David (HUN 2415 im) 6,5b 8.Hansen, Lars Bo (DEN 2575 gm) 6,5b 9.Lindberg, Bengt (SWE 2428 im) 6,5b 10.Cramling, Pia (SWE 2528 gm) 6,5b .... 133 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.rilton.se/index_eng.asp

 

03/01 2007, 21:30 Novoročný príhovor prezidenta SŠZ p.Karola Pekára (SVK)

Ohliadnutie za rokom 2006.
Uplynulý rok priniesol niekoľko príjemných zážitkov – máme majsterku Európy v rapid šachu ( Z. Borošová ), bronzovú medailu z ME junioriek ( Z.Borošová, E.Machalová ), bronzovú medailu z MEU dievčat ( R.Kántor ) a ani účinkovanie našich žien na Olympiáde nebolo na zahodenie.
Ja osobne si vážim svoju účasť na Kongrese FIDE v Turíne, na OPEN Cappelle a dôveru, ktorú som dostal počas našej Konferencie, keď ma delegáti zvolili aj na nové volebné obdobie za prezidenta SŠZ.

Hospodárenie SŠZ umožnilo zorganizovať resp. podporiť akcie, ktoré v minulosti podporené neboli – veľmajstrovský turnaj v Banskej Štiavnici, sústredenia reprezentácie, účasť na ME juniorov, účasť na MS seniorov a viaceré sústredenia talentovanej mládeže.
Nepríjemné pocity som mal z obvinení za klientelizmus a iné sprievodné formy sprostredkovávané na web stránkach a z pretrvávajúcich súdnych sporov, kde je Slovenský šachový zväz žalovaný bývalými zamestnancami sekretariátu. Tieto kauzy sú také, že v nich neexistuje víťaz, spravidla obaja odídu ako porazení. Takže sa ani nepokúšam verejne tieto záležitosti riešiť.

Očakávanie nového roku.
Veľmi by ma potešilo, keby sa názorové rozdiely riešili na zväzových fórach, ktoré sú na to určené – kontrolná komisia, Rada SŠZ...
Rád by som, aby si zväz voči Ministerstvu školstva, hlavnému poskytovateľovi prostriedkov na reprezentáciu a činnosť, udržal súčasný vysoký kredit bezproblémového zväzu.

Potom bude dosť prostriedkov, aby sme podporili účasť na
a) ME jednotlivcov v Drážďanoch
b) ME juniorov v Subotici
c) MS seniorov ako aj organizáciu významných akcií doma: Turnaj OPEN Tatry bol zaradený do seriálu ECU MonRoi GRAND PRIX 2007 a Banská Štiavnica si zopakuje MSR vrátane kruhového veľmajstrovského turnaja.

Riešime akreditáciu vzdelávacieho centra trénerov a rozhodcov, snažíme sa zaplniť biele miesta na mape rozvoja mládežníckeho šachu. Korektné a priateľské vzťahy by som si rád udržal s väčšinou reprezentantov.
Hlavná priorita je však v tom, aby mi moja súčasná pozícia prinášala potešenie a dávala mi šancu presadzovať kolektívne záujmy nad osobnými či úzko skupinovými. Na šachu, či funkcionárčení v ňom sa v našich pomeroch kariéra buduje ťažko, takže by som najradšej vnímal šach ako prostriedok na rozvoj priateľstva a korektnej komunikácie.

Prajem všetkým ľuďom dobrej vôle úspešný rok 2007 plný priateľských vzťahov a radosti z nových dní a nových životných príležitostí.

Karol Pekár, prezident SŠZ

03/01 2007, 21:15 Šachový týdeník - prvé číslo (CZE)

Vážení a milí, šachoví přátelé,
díky za všechny Vaše e-maily, kterými jste vyjadřovali podporu Šachovému týdeníku. Zasílám Vám jeho první letošní číslo. Najdete v něm mj. rozhovor s Besslem Kokem (o firmě Global Chess, kterou zakládá společně s prezidentem FIDE Kirsanem Iljumžinovem), zprávu o telefonátu Bobbyho Fischera do islandské televize (při přímém přenosu šachový partií okamžitě uviděl krásnou matovou kombinaci, kterou hráči, ani komentátor nepostřehli) či partie z uzavřeného vánočního turnaje ve španělské Pamploně, které okomentoval jeden z jeho účastníků velmistr Viktor Láznička.

Přeji Vám inspirativní čtení a krásný rok! Držte nám palce. Pavel Matocha

Prvé číslo nového šachového periodika "Šachový týdeník" si môžete stiahnúť tu.

 

03/01 2007, 21:10 18.O novoroční pohár 2007 Neratovice (CZE)

Již tradičně hned první den v roce jsme pořádali bleskový turnaj v šachu jednotlivců "O Novoroční pohár", a to již 18. ročník. Turnaje se letos zúčastnilo 45 hráčů, což je druhá nejvyšší účast v historii.
Po dramatickém závěru se vítězem turnaje poprvé v jeho historii stal František Hostička z oddílu TJ Spartak TOS Žebrák, který uhrál 15 z 18 možných bodů. O půl bodu zpět zůstal 4-násobný vítěz z minulých let Jiří Gregor z oddílu ŠK Holdia DP Praha a třetí místo vybojoval hráč z domácího oddílu a současně pořadatel a rozhodčí turnaje v jedné osobě, Lukáš Jandourek s 13 body. Cestu na turnaj si našlo celkem 11 hráčů z oddílu TJ Neratovice a TJ Sokol Tišice

Konečné poradie v turnaji po 18.kole:
1.Hostička, František (2168 TJ Spartak TOS Žebrák) 15b 2.Gregor, Jiří (2259 ŠK Holdia DP Praha) 14,5b 3.Jandourek, Lukáš (2249 TJ Neratovice) 13b 4.Bouček, Vlastimil (1969 ŠK Kostelec n.Černými lesy) 12b 5.Žďánský, Jindřich (1953 Sokol Praha-Kobylisy) 12b 6.Petrák, Robert (2090 ŠK Praha-Smíchov) 11,5b 7.Melich, Jindřich (2085 TJ Praga Praha) 11,5b 8.Novák, Jindřich (1986 TJ Praga Praha) 11b 9.Hadžala, Daniel (2141 TJ Praga Praha) 11b 10.Zábranský, Jan (1815 ŠK Praha-Smíchov) 11b .... 45 hráčov

Kompletné výsledky 18.ročníka turnaja "O novoroční pohár 2007" si môžete pozrieť tu.

Šachový klub TJ Neratovice: http://www.sachy-neratovice.cz

01/01 2007, 20:50 Šachová história jednou vetou

Emanuel Stepanovič Schiffers (4.5.1850-12.12.1904), ruský šachista, teoretik, pedagóg a šachový publicista. Narodil sa nemeckým rodičom, ktorí emigrovali do Ruska. Už v 70 rokoch 19.storočia sa stal najlepším šachistom Petersburgu a do konca života bol považovaný za jedného z popredných šachistov Ruska. Bol učiteľom niekoľkých vynikajúcich šachistov predvšetkým M.Čigorina, ktorý v sérií zápasov v rokoch 1878-1880 zvíťazil nad svojím učitelom. Na I. a II.ročníku turnajov v Moskve skončil druhý za Čigorinom. Zúčastnil sa niekoľkých významných turnajov kde medzi jeho najlepšie výsledky patrí 1879 Petersburg-3.miesto, 1895 Hastings-6.miesto. V individuálnych zápasoch sa stretol z A.Chardinom 1874, P.Amelungiom 1877, J.Szmidtom 1879, A.Alapinom 1879. Prehral v dvoch zápasoch s M.Čigorinom 1895, 1897 a i v zápase zo Steinitzom v roku 1896 (+4-6=1).
Mal veľké zásluhy na popularizácii šachovej hry v Rusku. V rokoch 1894-1898 bol vydavateľom a redaktorom časopisu "Šachmatnij žurnál". Už po jeho smrti v roku 1907 v Petersburgu vyšla jeho šachová knižka "Samoučiteľ šachmatnoj igry", ktorá sa dočkala 5 vydaní do vypuknutia vojny. Jej šieste vydanie vyšlo v roku 1919 ako prvá šachová knižka v ZSSR a v ďalšom vydaní ešte v roku 1926.

Niekoľko partií Emanuela Stepanoviča Schiffersa si môžete pozrieť tu.

01/01 2007, 20:15 Memoriál Stanislava Vojty 2006 Chotýšany (CZE)

V tradičním termínu 26. prosince uspořádal šachový oddíl TJ Spartak Vlašim v příjemném prostředí hostince Na Kopečku v Chotýšanech již 22. ročník Vánočního turnaje v bleskovém šachu. Po smutné události, kdy v listopadu navždy opustil řady vlašimských šachistů jeden ze zakladatelů turnaje, pan Stanislav Vojta, se hrálo pod novým názvem – Memoriál Stanislava Vojty. Památku zesnulého uctili před zahájením turnaje všichni účastníci symbolickou minutou ticha. Od vánočních návštěv a hromadné konzumace cukroví si do Chotýšan „odskočilo“ zahrát šachy 47 hráčů. Věkové složení zúčastněných bylo velmi pestré, nejmladším účastníkem byl desetiletý Robin Hrdina (Vlašim), naopak nejstarší přijel Vlastimil Havel z Benešova, který v únoru oslaví 86. narozeniny! Turnaj se hrál tradičně systémem základních a finálových skupin.
Po dramatických a vyrovnaných bojích se celkovým vítězem stal 19letý Ondřej Mejzlík z Vlašimi, o jehož prvenství rozhodla především výhra nad největším favoritem turnaje a nakonec druhým v pořadí, FM Tomášem Vojtou (Vlašim). Třetí místo vybojoval MUDr. Jaroslav Kalivoda z Vyšehradu. Pomyslnou bramborovou medaili získal vlašimský Pavel Vojta, který se o umístění v elitní trojce připravil nečekanou porážkou se Štefanem Koperem. Pátá příčka patřila Miroslavu Fialkovi z Brodců. Z prvních míst v nižších finálových skupinách se radovali Ondřej Matějovský (Vlašim), Jindřich Melich (Praga) a Pavel Král (Neveklov). Speciální cenu pro nejlepšího hráče do 18 let převzal dvanáctiletý David Zvára (Vlašim).

Na závěr poděkujme sponzorům turnaje, díky nimž dostali ceny všichni, kdo si počkali na vyhlášení výsledků. Zásluhu na tom mají především firmy Anytrade, ČSOB Benešov a JUDr. Martin Vychopeň. Děkujeme také provozovatelům hostince Na Kopečku, kteří nám jako vždy připravili skvělé podmínky ke hře, a to včetně výborného oběda! (Ondřej Matějovský)

Konečné poradie v turnaji finálová skupina A:
1.Mejzlík O. (Vlašim 2245) 9,5b 2.Vojta T. (Vlašim 2352) 8,5b 3.Kalivoda J. (Vyšehrad 2167) 8b 4.Vojta P. (Vlašim 2123) 7,5b 5.Fialka M. (Brodce 2142) 7b 6.Bouček V. (Kostelec n/Čl 1969) 6,5b 7.Hadžala D. (Praga 2141) 6b 8.Dlouhý O. (Nymburk 2006) 3,5b 9.Gergelis V. (Vlašim 2037) 3b 10.Holub M. (Brodce 2110) 2,5b 11.Koper Š. (Kostelec n/Čl 2013) 2,5b 12.Bureš J. (Motorlet 1919) 1,5b

Kompletné výsledky Memoriálu Stanislava Vojty 2006 Chotýšany si môžete pozrieť tu.


Obec Chotýšany

01/01 2007, 20:15 26.Memoriál Vojtěcha Boříka 2006 Brodce (CZE)

Šachový oddíl Jawa Brodce usporiadal 26.ročník Memoriálu Vojtěcha Boříka v bleskovke jednotlivcov. Turnaj sa hral v sobotu 30.12.2006 v Týnci nad Sázavou. Výsledky turnaja zaslal p.Oldřich Sládek.

Konečné poradie v turnaji finálová skupina A:
1.Dubanský 11,5b 2.Vojta T. 10,5b 3.Petrák 9,5b 4.Hostička 8,5b 5.Pecháček 8,5b 6.Matějovský 7,5b 7.Koper 7b 8.Matějka 6,5b 9.Fialka 6,5b 10.Forman 6b 11.Čermák 5,5b 12.Sayfarth 5b 13.Říha 4,5b 14.Plášek 4b 15.Zdeněk 4b

Kompletné výsledky 26.ročníka Memoriálu Vojtěcha Boříka 2006 Brodce si môžete pozrieť tu.

01/01 2007, 20:00 29.Silvestrovský turnaj 2006 Lužany (CZE)

Na silvestra 31.12.2006 sa konal v sále hasičskej zbrojnice v Lužanoch 29.ročník Silvestrovského turnaja. V turnaji na 9.kôl tempom 2x15 minút štartovalo 94 hráčov, zviťazil Jaroslav Fiala (2283) z Jičína zo ziskom 8 bodov.

Konečné poradie v turnaji po 9.kole:
1.Fiala, Jaroslav (2283 Jičín) 8b 2.Cakl, Zdeněk (2042 Liberec) 7b 3.Matonoha, Ctirad (2105 Hořice) 7b 4.Kořínek, Pavel (2049 L.Bělohrad) 7b 5.Buchar, Petr (2020 Vrchlabí) 7b 6.Kohout, Jan (1962 Jičín) 7b 7.Rychna, Lukáš (2036 Jičín) 6,5b 8.Novotný, Lubomír (1929 Nová Paka) 6,5b 9.Nálevka, Petr (1930 L.Bělohrad) 6,5b 10.Souček, Jakub (1919 Lysá n.Labem) 6b .... 94 hráčov

Královehradecký krajský šachový svaz: http://www.chess.cz/kraje/khss/nm06-07.htm#akce7

 

01/01 2007, 19:55 8.České šachové vánoce 2006 Litomyšl (CZE)

V dňoch 26.12.-1.1.2007 prebieha v Litomyšli tradičný vianočný turnaj už 8.ročníkom. V turnaji "České šachové vánoce 2006" štartuje 105 hráčov z 13 krajín. Okrem hlavného openu sú na programe i dva doprovodné turnaje, rapid a blesk.

Konečné poradie v turnaji Fide Open po 9.kole:
1.GM Dydyshko Viacheslav (BLR 2562) 7b 2.IM Cernousek Lukas (CZE 2408) 7b 3.IM Grunberg Mihai (ROM 2414) 7b 4.IM Petr Martin (CZE 2417) 6,5b 5.IM Simacek Pavel (CZE 2492) 6,5b 6.IM Slaby Jerzy (POL 2437) 6,5b 7.FM Zilka Stepan (CZE 2375) 6,5b 8.IM Berescu Alin (ROM 2485) 6,5b 9.FM Mudraj Josef (CZE 2350) 6b 10.FM Rutkowski Maciej (POL 2296) 6b .... 105 hráčov

Fide Open: http://www.chess-results.com/tnr5169.aspx?tnr=5169&art=4&lan=1&mm=1&m=1

Oficiálna stránka turnaja: http://www.a64.cz/tournaments/litomysl2006/

01/01 2007, 19:50 31.Olexův memoriál 2006 Brno (CZE)

V brnenskom Bobycentre sa v termíne 25.12.-30.12.2006 hrá tradičný vianočný turnaj "Olexův memoriál". Turnaj poriada ŠK Lokomotiva Brno ako vianočný turnaj od roku 1976. V tomto roku štartuje v dvoch samostatných turnajoch 42 hráčov.

Konečné poradie v turnaji " A" po 7.kole:
1.Malinovsky Karel (2362 A64 Grygov) 5b 2.Holemar David (2271 Lokomotiva Brno) 5b 3.Urbanec Ladislav (2298 Lokomotiva Brno) 5b 4.Tikovsky Alexander (2194 SK 64 Brno) 4,5b 5.Podbrdsky Pavel (2121 Lokomotiva Brno) 4b .... 17 hráčov

Konečné poradie v turnaji " B" po 7.kole:
1.Novak Jaromir (1960 Lokomotiva Brno) 6b 2.Vojtech Ladislav (1977 Spartak Velka Bites) 5,5b 3.Vachek Jiri (1874 Lokomotiva Brno) 4,5b 4.Rutter Ludmila (1651 Lokomotiva Zdice) 4,5b 5.Turza Pavel (1806 Mor.Slavia Brno) 4,5b .... 25 hráčov

Oficiálna stránka turnaja: http://www.tenzor.cz/SKLokoBrno/propozice/olexa.html

Správy zo starších mesiaciov nájdete v ARCHÍVE

webautor Peter Mego mego@px.psg.sk