Open Partizánske v Rapid šachu

II. Ročník

ŠK Relax Partizánske organizuje v spolupráci s mestom Partizánske, II.ročník

Open Partizánske v Rapid - šachu.

Termín : 6.4.2002

Miesto : Mestské kultúrne stredisko, na námestí , oproti železničnej stanici.

Vklad : 60 Sk , žiaci a dôchodcovia 30 Sk.

Prezentácia : od 8.00 do 9.00hod.

Začiatok : o 9.30 hod.

Systém : švajčiarsky na : 11- 13.kôl / podľa počtu účastníkov / , losovanie počítačom. Pomocné hodnotenie : Progress, vzáj.zápas,Bucholz.

Pravidlá : Hrá sa podľa pravidiel FIDE pre Rapid - šach, čas 2 x15 min. na partiu .

 

Ceny :

Garantovaný finančný vklad : 1.cena 5.000 Sk, 2.cena 1.500 Sk, 3.cena 1200 Sk,

4.cena 1.000 Sk , 5.cena 900 Sk, 6.cena 800 Sk, 7.cena 700 Sk, 8.cena 600 Sk,

9.cena 500 Sk, 10.cena 400 Sk.

 

Vyhodnotenie kategórií : Najlepší v kateg.

1350 - 1550 : 300 Sk

1550 - 1750 : 300 Sk

1750 - 1900 : 300 Sk

Najlepší žiak : 250 Sk,najlepšia žiačka : 250 Sk.

 

Dôležité : Na každú dvojicu je nutné doniesť kompletnú šachovnicu a funkčné hodiny !! V opačnom prípade si usporiadateľ vyhradzuje právo nezaradiť učastníka do turnaja ,v prípade, ak ide účastník sám, je nutné mať aspoň funkčné hodiny !!!

 

Prihlášky : Je podmienkou k zaradeniu do turnaja ! Prihlásiť sa môže :

Písomne : Alexy Peter Južná 1065/10 Partizánske 958 03

Telefonicky : P.Alexy 038 7496293 / po 18.00 h. / ,0905 267 687

E-mailom : peter.alexy@vegum.contitech.de

 

Termín prihlášok : Do 31.3.2002 !!!

V prihláške treba uviesť klub a počet účastníkov / nie je nutné uvádzať konkrétne mená /.Prednostne zaregistrujeme do turnaja prihlásené kluby !

 

Bufet : Bude v hracej miestnosti.

 

Tešíme sa na Vašu účasť !!

 

Predseda ŠK Relax Partizánske Peter Alexy v.r.