Komisia mládeže SŠZ,

CVČ Banská Bystrica

a ŠK VEŽA CVČ Banská Bystrica

usporiadajú

Veľkú cenu Banskej Bystrice

žiackych družstiev v šachu

ako Majstrovstvá SR družstiev starších žiakov

 

 

Banská Bystrica

13. 4. 2002

PROPOZÍCIE TURNAJA

 

Usporiadateľ: Komisia mládeže SŠZ

CVČ Banská Bystrica

a ŠK VEŽA CVČ Banská Bystrica

Termín: 13. 4. 2002 (sobota)

Miesto: Dom Slovenského misijného hnutia, Skuteckého 4, Banská Bystrica

Riaditeľ turnaja: Mgr. Richard VRBOVSKÝ

Hlavný rozhodca: Ing. Anton GEFFERT, CSc.

Prezentácia: 13. 4. 2002 do 8,45 hodiny v hracej miestnosti

 • (žiadame účastníkov o dochvíľnosť !)

  Hrací systém: švajčiarsky systém na 7 kôl

  (riadenie turnaja počítačom, nasadzovanie družstiev podľa o ELO)

  Tempo hry: 2 x 25 (resp. 30) minút (bez zapisovania)

  Zloženie družstva: 4-členné družstvá (nar. po 1.1.1986) s povinnou účasťou dievčaťa

  (možné hosťovanie 1 hráča s písomným súhlasom materského oddielu)

  Štartovné: 200 .- Sk za družstvo

  Ceny: diplomy a vecné ceny minimálne pre 3 najlepšie družstvá a pre troch najlepších na jednotlivých šachovniciach, spomienkové ceny pre všetkých účastníkov

  Prihlášky: najneskôr do 5. 4. 2002 (pri písomnej prihláške platí razítko pošty) na adresu:

  Ing. Anton Geffert

  Starohorská 13

  974 01 Banská Bystrica

  Slovenská republika

  ( doma - 048/41 76 110

  zam.- 045/ 52 06 378

  e-mail: geffert@vsld.tuzvo.sk

 • Z kapacitných dôvodov je maximálne možný počet družstiev 50, z jedného oddielu maximálne 3 družstvá.

  Štart viacerých družstiev z jedného oddielu bude možný iba po osobnom dohovore s organizátormi po termíne uzávierky prihlášok – po 5.4.2002.

   

  O Každé družstvo zo Slovenska je povinné priniesť 2 kompletné šachové súpravy (šachy + hodiny)

  O Nesplnenie vyššie uvedených podmienok môže byť dôvodom nepripustenia družstva do turnaja, resp. zvýšenia štartovného o 100.- Sk

   

  ČASOVÝ ROZPIS SÚŤAŽE

  Prezentácia: 13. 4. 2002 od 8,00 do 8,45 hodiny v hracej miestnosti

  Oficiálne zahájenie: o 9,00 hodine

  1.kolo: (2 x 25´) 9,10 – 10,00 hod.

  2.kolo: (2 x 25´) 10,10 – 11,00 hod.

  3.kolo: (2 x 25´) 11,10 – 12,00 hod.

  4.kolo: (2 x 30´) 12,10 – 13,10 hod.

  5.kolo: (2 x 30´) 13,20 – 14,20 hod.

  6.kolo: (2 x 30´) 14,30 – 15,30 hod.

  7.kolo: (2 x 30´) 15,40 – 16,40 hod.

  Vyhlásenie výsledkov: 17,00 – 17,30 hod.

  –––––––––" ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Záväzná prihláška

  Názov družstva ....................................................................................... počet družstiev ...........

  Kontaktná adresa ..........................................................................................................................

  (( , fax, e-mail) ...........................................................................................................................

   

   

  Dátum ............................... Podpis .................................

   

  Z doterajšej histórie turnajov žiackych družstiev v Banskej Bystrici:

   

  17.9.1994 - 16 družstiev zo SR 1.miesto - ZŠ Modra

  25.3.1995 - 21 družstiev zo SR 1.miesto - Mladosť Žilina

  30.9.1995 - 27 družstiev, z toho 4 zahr. 1.miesto – Tatran Prešov

  30.3.1996 - 26 družstiev, z toho 1 zahr. 1.miesto - Tatran Prešov

  5.10.1996 - 27 družstiev, z toho 5 zahr. 1.miesto - AMK Kunszentmiklos A

  12.4.1997 - 38 družstiev zo SR 1.miesto - Tatran Prešov

  4.10.1997 - 43 družstiev, z toho 10 zahr. 1.miesto - Baksay Kunszentmiklos

  18.4.1998 - 50 družstiev, z toho 4 zahr. 1.miesto - BEAC II Barcza

  3.10.1998 - 29 družstiev, z toho 4 zahr. 1.miesto - Tatran Prešov

  10.4.1999 - 45 družstiev, z toho 2 zahr. 1.miesto - Statisztika Budapest

  2.10.1999 - 38 družstiev, z toho 6 zahr. 1. miesto - ŠK Dunajská Streda

  1. 4. 2000 - 46 družstiev, z toho 3 zahr. 1. miesto - Statisztika Budapest

  4.11.2000 - 36 družstiev zo SR 1. miesto - Slovan Bratislava

  28.4.2001 - 36 družstiev, z toho 2 zahr. 1. miesto - Barcza Budapest A

  13.10.2001 - 34 družstiev zo SR 1. miesto - Budmerice (BA)

  13.4.2002 - ?