Slovenský šachový zväz

v spolupráci s

CVČ JUNIOR Banská Bystrica, Mesto Banská Bystrica, ŠK TH Junior Banská Bystrica, SOU stavebné Banská Bystrica a MO MS Banská Bystrica

usporiadajú dňa 20.4.2002

MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKA V RAPID ŠACHU

pre kategórie mládeže do 12, 14 a 16 rokov.

Miesto: Banská Bystrica , Stredné odborné učilište stavebné

Kremnička 10 ( konečná liniek trolejbusov č.2 a 3 resp. linka autobusu č.55)

Organizačná rada: I.Kováč, Z.Gregor, M Šegúl, G.Gačevič, J.Lištiak, L.Selčan

Systém hry: Švajčiarsky systém (pri dostatočnom počte hráčov v každej kat.) 2x30(resp.25) minút na 7 kôl bez zapisovania. Platia pravidlá FIDE pre rapid šach.

Právo účasti: CH 12, D 12 narodení po 1.1.1990

CH 14, D 14 narodení po 1.1.1988

CH 16, D 16 narodení po 1.1.1986

 

Program: 20.4. 800-845 Prezentácia, 8 55 Otvorenie turnaja

900 1. kolo 1010 2. kolo 1115 3. kolo 1220 4. kolo

1325 5. kolo 1430 6. kolo 15 40 7. kolo

1600 - 1630 Vyhodnotenie turnaja

 

Ceny: 1. - 3. cena poháre, diplomy medaile + vecné do 5. miesta.

Víťazi kategórií sú oprávnení  reprezentovať SR na vrcholných medzinárodných podujatiach (M-Sveta v rapid šachu resp. Mitropa)

Vklad: 100 Sk – prihlásení v riadnom termíne.

150 Sk – prihlásení po termíne.

Občerstvenie: Zabezpečí organizátor (nápoje, keksy)

Poznámka: Pri prezentácii je nutné, aby každý hráč odovzdal pri prezentácii vyhovujúce šachové hodiny resp. šachovú súpravu tak, aby dvojice hráčov z jedného klubu priniesli pomer súprav a hodín 1:1. Hráč, ktorý pri prezentáci neodovzdá vyhovujúce hodiny resp. šachy môže sa prezentovať organizátorom turnaja zvýšeným vkladom o 50 Sk za zapožičanie hracieho materiálu.

Prihlášky: do 12.4.2002 písomne, telefonicky, E-mailom, ( meno, dátum narodenia, ELO, oddiel) na ADRESU:

Zdenek Gregor Bernolákova 18, B.Bystrica 974 05 E-mail: gregor@hapa.sk T:048/4101 693, 048/4322 348(zam) M: 0907/821801

 resp. p.Šegúl T: 048/4161 889

Upozornenie: Hráči sú povinný pri prezentácii predložiť na požiadanie organizátora platný preukaz SŠZ.

Ubytovanie: Je možné zabezpečiť v cene cca 160 - 200 Sk/os/noc. Požiadavky na ubytovanie je potrebné nahlásiť do 12.4.2002.

 

Zdenek Gregor                                                                            Karol Pekár                                                                            Imrich Kováč

org.vedúci                                                                              hlavný rozhodca                                                                      riaditeľ turnaja